неделя, 12 юни 2011 г.

Гражданско общество и държавна власт


Проблемите при „Размиването на границите между гражданското общество и властта се пораждат от обстановка в която живеем. Същата може да се означи „Капан на парите”.
Присъствието в "Капана на парите" за "малко време" е "лекарство", тъй като се консумира примамка "Полезност на "Незлатни", спрямо "Златни пари".
Животът в "Капана на парите" за "достатъчно  време" е "отрова", защото се понасят щети от налични диспропорции и криза.

С този дефект, властите са с намалени бюджетни постъпления, увеличени плащания и не могат да прекратят регресивни икономически прояви.

Поради продължаване на световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, сега правителствата на съответни страни са с държавен бюджет с ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

Правителството на ГЕРБ в Р. България (подобно на предходни) е самообречено на политически провал, поради продължаване на „Грешката на Джон Лоу”-

Особено важната причина за криза е известна – това е държавна финансова непълноценност, в следствие на която – правителството, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

Дори всички членове на граждански организации и останалите гласоподаватели да подкрепят правителството на ГЕРБ, същото ще се провали.
Колкото повече го подкрепят – толкова по-бързо българското правителство ще види своя неуспех.
Причината за този осигурен провал е, че се работи при условия на конкретна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, при запазването на която се развиват диспропорции и се достига до криза.
Развитието на диспропорции и криза не зависи от способности на министри, а от запазеното непълноценно държавно финансово управление.
Полезно е самото правителство за разбере катастрофалните финансови условия, при които управлява.

В защита на свои интереси - полезно е членовете на граждански организации и техни ръководства да вземат отношение по наличие на държавна „Грешка на Джон Лоу” и със свой принос за пълноценно обществено управление да съдействат за неутрализиране на сегашна особено важна причина за криза.

За да има обществен успех е нужно употреба на (съответстващо на качества на „Незлатни пари”) усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар