неделя, 26 юни 2011 г.

Велико дело

Полезно е да се прави разлика между качества на „Незлатни” спрямо тези при „Златни пари”.
Именно поради тази обективна разлика, за да има пълноценно обществено развитие - при ползване на „Незлатни пари” е нужна употреба на усъвършенствано спрямо времето със „Златни пари” държавно финансова управление.
Дали „Грешката на Джон Лоу”, която в своята същност е ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”) е „малка” или „голяма” може да се прецени от факта, че това сега е основната причина за развилите се стопански кризи и ако този държавен недъг не се премахне, то не е възможно успешно да се ликвидира стопанска криза.

„Грешката на Джон Лоу” досега бе неизвестна в обществото.
Аз я открих в резултат на мои изследвнания.
Ако някой е на противно становище – моля да посочи източник, който да представя знания за нея.

Много специалисти са прави твърдят, че има „противоречие в системата”.
Да в стопанство с ползване на „Незлатни пари” е налично специфично противоречие, което определих като „Противоречие на Джон Лоу” и по своята същност е: „В капана на парите” съществува противоречие - съответните държавни власти са с ограничени парични ресурси за плащане на възможно неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани пари.

Днес в Р. Гърция (и в други държави) са налични трудности за разрешаване точно на това противоречие, която ситуация обществото определя като криза.

Сегашните трудности на правителства могат да бъдат успешно неутрализирани чрез противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза.

Представяният „Модел Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.

В различните държави, прилагането на „Модел Ресурси М” ще започне по различен начин в зависимост от конкретни местни условия и воля на правителство.
„Десните правителства” ще имат желание за начин, който с предимство да отчита наличие на частен капитал, а „Левите” ще налагат поведение, което ще активизира държава.
Сега не е време да се гадае за бъдеща практика с „Модел Ресурси М”.
Най-важното е, че „Десните” и „Левите” правителства ще работят за обществен просперитет чрез неутрализиране на „Капана на парите”.
В Р. България началото ще е по един начин, в Р. Гърция по друг, в САЩ по трети и т. н. в различни държави. Разбираемо е, че приложението ще е обезпечено чрез съответни правни норми, които най-общо можем да означим като „Закон за закрила от стопанска криза”.
Любопитно е, коя ще е първата в света държава с подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление?
Например за Р. Гърция (и други европейски държави, в т. ч. Р. Италия, Кралство Испания, Великобритания, Р. Португалия) е много важно с предимство приложение за Ресурси М от втори” род, което ще им осигури намаление на държавни разходи и нови бюджетни приходи, което пряко ще помогне да разрешат разрастнало се „Противоречие на Джон Лоу”
Формата при начало на подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление ще е различна, но същността ще е еднаква, а тя е прекратяване на досега неизвестна за обществото „Безпределна субсидия”, която води към развитие на диспропорции и криза.
Днес в съответни държави са приети несъответстващи на реални пазарни условия форми на данъчно облагане, вместо употреба на пазарен „Модел Ресурси М”.
Прилагането на данъчна политика не може да неутрализира влияние на „Грешка на Джон Лоу” и подсигурява развитие на диспропорции и криза.

При живот в „Капана на парите” винаги има някой, който спрямо друг е на „по-високо” жизнено равнище, но това не означава, че той е защитена жертва.

Нима по-богатите гърци ще са със занижени болки в кризата, спрямо тези които понасяме в Р. България?

Доктрината за противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза е оригинална и не е наследник на предишни тези.
Нейното прилагане води към неутрализиране на сегашна особено важна причина за стопанска криза.
Противодействието с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза е възможно успешно да се осъществява чрез оперативно управление от съответно Министерство на финансите (МФ) или друг специализиран държавен орган.
Предимство при МФ е, че там работят най-подготвени специалисти, които могат успешно да въведат тази пазарна новост в практика.
В бъдеще, в някои държави ще се обособи „Министерство на Ресурси М”.
Това ще е резултат на обществено развитие, при което Ресурсът М е с позиция на водещ елемент в стопанство.
Сега е най-важно да започне употреба на „Модел Ресурси М”.
Стартът на „Моделът Ресурси М” е началото на края на гибелна световна догма, която развива диспропорции и криза.
Създаването на стопанския оазис е велико дело.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар