петък, 10 юни 2011 г.

Помощта за Р. ГърцияНовата спасителна програма за Гърция вероятно ще възлезе на 120 млрд. евро”, съобщават информационни агенции.


Корупцията и възможни „кражби” не са основен проблем за наличност на пари в гръцко държавно управление.
Заедно с ръководство на Европейския съюз, гръцкото правителство допуска неправилност с констатация „Основният разход на държавата са социални разходи - пенсии, помощи, здравеопазване, образование и прочие” и предприемат мерки за тяхно ограничаване.
Сега основният разход на много държави е поради продължаване на световна финансова „Грешка на Джон Лоу”.
Заради тази финансова слабост, държавното управление е в „Капана на парите” - принудено да прави ненужни за полезно обществено развитие държавни разходи и е ограничено от пазарни приходи.
При наличие на представената финансова непълноценност се развива противоречие между „Продължителност на Грешка на Джон Лоу” и „Ограниченост на държавни ресурси за плащане на завишаващи се разходи, които тази слабост донася”.
Текущото разрешаване на това противоречие става чрез плащане на възникнали от „Грешката на Джон Лоу” държавни разходи.
При достатъчно развитие на противоречието се достига до негова трудна разрешимост и настъпва криза за разрешаване. Днес сме свидетели на такава криза в Гърция и други държави, скоро и в САЩ.
Гърция развива процес към фалит не заради свои социални разходи, а поради ненужно наличие на „Грешка на Джон Лоу”.
Слабостта на гръцкото правителство (и на управлението на Европейския съюз) е, че не осъзнават катастрофално влияние на „Грешка на Джон Лоу” и не предприемат мерки за нейно прекратяване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар