петък, 3 юни 2011 г.

"Плюсът" на „Фискалния борд”


"Плюсът" на „Фискалния борд” е прието ново решение при криза в обхват на „Капан на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Присъствието в "Капана на парите" за "малко време" е "лекарство", тъй като се консумира примамка "Полезност на "Незлатни", спрямо "Златни пари".
Животът в "Капана на парите" за "достатъчно  време" е "отрова", защото се понасят щети от налични диспропорции и криза.

С този дефект, властите са с намалени бюджетни постъпления, увеличени плащания и не могат да прекратят регресивни икономически прояви.

Правителството на ГЕРБ (подобно на предходни) е самообречено на политически провал, поради продължаване на „Грешката на Джон Лоу”


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Развитието на стопански диспропорции и криза не зависи от способности на министри, а от запазено непълноценно държавно финансово управление.

При продължаване на тази държавна финансова слабост - правителството на ГЕРБ,  колкото повече работи - толкова по-лоши резултати ще получи.

При употреба на "Незлатни пари", за пълноценно обществено развитие е потребно усъвършенствувано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

След премахване на „Грешката на Джон Лоу” дискусията няма да бъде „Да се ползва ли усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансова управление?”, а спорът ще е „Как да се прилага Модел Ресурси М?”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар