понеделник, 27 юни 2011 г.

Кризата в Р. Гърция е сходна с тази при САЩ


При Р. Гърция, както при САЩ има нерационално държавно финансово управление и същото е налично заради конкретна грешка при техни правителства.
Неправилността е означена  „Грешка на Джон Лоу” и нейната същност е ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.
Държавните власти на Р. Гърция и на САЩ са влезли в „Капана на парите”, заради примамка „Завишена полезност на Незлатни, спрямо Златни пари”.
Именно поради тази управленска непълноценност се развиват диспропорции и стопанска криза, а огромни бюджетни разходи и задължения на съответни правителство са ПОСЛЕДИЦА от тази държавна управленска грешка.
Същността на кризата в Р. Гърция е неразрешимост на „Противоречие на Джон Лоу” - в „Капана на парите” съществува противоречие - съответните държавни власти са с ограничени парични ресурси за плащане на възможно неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани пари.
Разликата през първата половина на 2011 г. при Р. Гърция, спрямо САЩ е, че  при балканската държава има по-висока степен на неразрешимост на това противоречие.

Доказателство: Ако се прекрати „Грешката на Джон Лоу” в съответна страна - ще се неутрализира стопанска криза.


За успешна монетарна политика не е от решаващо значение дали съответна централна банка (ЦБ) е частна или държавна.
При САЩ, възможна национализация на Федералния резерв на САЩ (ФЕД)  не може да разреши сегашни техни управленски трудности.
При условия на продължава „Грешката на Джон Лоу” съответната ЦБ, в т. ч. Европейската ЦБ (ЕЦБ) и ФЕД са жертви в „Капана на парите”, заради представената държавна финансова грешка.
Реално от ЦБ не зависи успешно излизане от криза, т. е. ръководството на ЕЦБ не може да разреши криза в конкретна страна, защото причината за тази криза не е от тях, а заради грешка при съответно държавно финансово управление, над която те нямат власт.
През 2011 г. реалната управленска непълноценност при държавно финансово управление става с мълчаливо съгласие на ръководства на съответни ЦБ и международни финансови институции, но това е действителност, защото самите банкери нямат знания за съществуване на „Грешка на Джон Лоу”.


Проблемът на Р. Гърция е поради конкретна причина - продължение на „Грешка на Джон Лоу” в тази държава.
Същият може да бъде успешно разрешен чрез употреба на „Противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”.
При запазване на „Грешка на Джон Лоу” при държавно финансово управление на Р. Гърция - каквото и да се прави (милиарди евро парични помощи, приватизационни програми, увеличени данъци за жители на страна, намаление на държавни разходи  и друго) винаги ще се върви към следващо развитие на диспропорции и криза.

 Моля несъгласен с представената теза да посочи източник, който да разкрива, че досега някой в света е знаел за съществуване на „Грешка на Джон Лоу” и за нейна производна „Капан на парите”.
Пред първите години на XXI век специалистите вярват на свои учители  ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, в т. ч. допускат „Грешка на Джон Лоу” и подпомагат запазване на „Капан на парите”.
Аз доскоро също бях от тези, които бяха научени, че въведената през 1716 г. непълноценна световна финансова практика е незаменима догма, но при анализи за причини за развитие на диспропорции и криза разкрих катастрофалната държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.

Днес слабостта е, че компетентни специалисти не правят разлика при държавно финансово управление, според вида на ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.
Това не се прави по света, в т. ч. Р. Гърция, САЩ, при другите държави в Европейския съюз, Русия, Китай и т. н., което ги обрича на възможна стопанска криза.
Свидетел съм, най-видни български икономисти са силно изненадани как е възможно 295 години нито един специалист в света да не отчита необходимост от разграничение на качества на „Незлатни” спрямо „Златни пари” при осъществяване на съответно държавно финансово управление?

Хората се срещат за първи път с представяна световна новост – наличие на 295 годишна световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу и възможности за нейно премахване чрез употреба на „Противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза” - и е възможно да има трудности при начално осъзнаване.
Реално през първите години на XXI век светът е в стопанска криза заради никому ненужно продължаване на конкретно непълноценно поведение на Джон Лоу от 1716 г.


Актуален е въпроса - (1) да продължи ли досегашния катастрофален начин на държавно финансова управление, което е причина за сегашна криза или (2) да се приложи (спрямо времето със „Златни пари”) усъвършенствано в „Модел Ресурси М” държавно финансово управление?

След осъзнаване на същността на държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” и нейното катастрофално влияние за стопанско развитие ще е време, когато с насмешка ще се преценя досегашна 295 годишна непълноценна държавна финансова практика с продължаване на „Грешка на Джон Лоу”.

Скоро спорът няма да е „Дали да се ползва усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансова управление”, а дискусията ще бъде „Как да се прилага противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”.

В различните държави, прилагането на „Модел Ресурси М” ще започне по различен начин в зависимост от конкретни местни условия и воля на правителство.
В Р. Гърция началото ще е по един начин, в САЩ по друг, в Р. България по трети и т. н. в различни държави.
Любопитно е, коя ще е първата в света държава с подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление?
Например за Р. Гърция (и други европейски държави, в т. ч. Р. Италия, Кралство Испания, Обединено кралство Великобритания, Р. Португалия) е много важно с предимство приложение за Ресурси М от втори” род, което ще им осигури намаление на държавни разходи и нови бюджетни приходи, което пряко ще помогне да разрешат разраснало се „Противоречие на Джон Лоу”
Формата при начало на подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление ще е различна, но същността ще е еднаква, а тя е прекратяване на досега неизвестна за обществото „Безпределна субсидия”, която води към развитие на диспропорции и криза.


При Китайската народна република (КНР), подобно на Р. Гърция и САЩ ситуацията е ясна и бъдеща стопанската криза е неизбежна, защото и те работят при продължение на „Грешка на Джон Лоу”.
При тези условия, китайската държава не може да предотврати предстоящ провал на управляващи, защото и там е актуален „Принципа на Джон Лоу” - при достатъчно време в „Капана на парите”, съответните държавни власти ( в т. ч. правителство), колкото повече работят, толкова по-лоши  управленски резултати получават.
Растежът на БВП в съответна държава не е пряк антикризисен фактор, защото не предотвратява криза в условия на „Капана на парите”.
В КНР също е в сила Закономерност на Безпределна субсидия” - в „Капана на парите”, със силата на закономерност, колкото е по-голям Брутния вътрешен продукт (БВП) - толкова повече „Безпределната субсидия” увеличава стопански диспропорции и щети при криза.
По-големият БВП в съответна държава създава условия за по-значими щети при неразрешимост на „Противоречие на Джон Лоу”.

Проблемът за Р. Гърция и САЩ е известен, а именно наличие на „Грешка на Джон Лоу” и при съответна държава има две възможности:

1) Без премахване на „Грешка на Джон Лоу” не е възможен траен успех в дейност против стопанска криза.

2) Само при ликвидиране на „Грешка на Джон Лоу” чрез противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза” ще започне реално прекратяване на криза.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар