петък, 17 юни 2011 г.

Китайски неволиКризата по свое съдържание е съвкупност трудности за разрешаване на „Противоречие на Джон Лоу”.


Противоречие на Джон Лоу” означава - В „Капана на парите” съществува противоречие - съответните държавни власти са с ограничени парични ресурси за плащане на възможно неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани „Незлатни пари”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


За развитие на икономическа и/или финансова криза причините са много.

При сегашната ситуация една от тези причини е с позиция на особено важна.
Тя е наличие на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава: По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Доказателство: Ако тази причина се отстрани - ще се премахне кризата.


„Капанът на парите” е производна, той е развой на „Грешка на Джон Лоу” в съответно стопанство.
Участниците в стопанския живот, в т. ч. държавни служители, експерти в правителство, инвеститори, предприемачи, министри, депозанти на пари, банки и банкери са жертви в „Капана на парите”.
Наличието на тази клопка е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” държавно финансово управление.

Днес участниците в стопанския живот на Китайска народна република (КНР) живеят в „Капана на парите” и ги чака криза.
Правителството на страната е с ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
Китай ще влязат в криза заради наличие на представената непълноценност при тяхно държавно финансово управление, дори при условия износ на много техни стоки.
Съществува зависимост, че при по-голяма продажба на техни стоки в чужбина ще настъпи и по-значима криза.
Това обстоятелство е валидно, защото при продажба на повече техни стоки се засилва влияние на "Безпределна субсидия" спрямо пълноценно развитие на стопански процеси.


Безпределна субсидия” означава: В „Капана на парите” държавните власти реално предоставят парична субсидия за определени бенефициенти. Същата се разпределя между тях на пазарен принцип.


Досега, „Безпределната субсидия” не се отразява в бюджета на съответна държава и е неизвестна за обществото.
Нейното съществуване бе разкрито наскоро.
„Безпределната субсидия” развива стопански диспропорции и криза.
Реализира се последователност - колкото правителството на една държава осигурява по-значим стопански просперитет, толкова е налична по-голяма „Безпределна субсидия”, което води до развитие на по-уголемени диспропорции и съответно по-мащабна криза със завишени болезнени щети.
Нивото на развитие на стопански диспропорции и икономическа и/или финансова криза в КНР не зависи от способности на министри и техни експерти, а от влияние на „Безпределна субсидия”.
„Безпределната субсидия” е „детска болест на пазара”. Тя бе 295 годишна тайна при „Капана на парите”.

Успешното спасение на китайско стопанство е сходно с това при други държави.
За предпазване от криза е потребно противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза.


Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.


Първичният ефект от унищожаване на „Грешка на Джон Лоу” е намаление на ненужни държавни разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.
Съпътстващият ефект е премахване на известната особено важна причина за криза през 2011 г. и подсигуряване на полезни пазарни условия за развитие на стопански процеси.


Иван Митев - икономист

2 коментара:

 1. Петър Кондарев18 юни 2011 г. в 15:15 ч.

  Уважаеми Митев,с риск да направя грешка при задаване на въпрос към Вас, тъй като не съм икономист любопитен съм да узная ,каква е разликата между състоянито на нашата икономика в момента и гръцката?Сравнете моля брутния вътрешен продукт на нашата страна и Гърция.Има ли съществена разлика в стойностно изражение и защо след като населинието на двете страни е близко по численост?

  ОтговорИзтриване
 2. Уважаеми г-н Петър Кондарев,

  Няма грешни въпроси – възможно е да има верни или неверни техни отговори.
  Икономическият индикатор „Брутен вътрешен продукт” (БВП) има положителни, но и отрицателни качества, поради което някои икономисти отричат полезност при негово ползване.
  Поради едни или други причини между държавите винаги има различие, в т. ч. и при показателя БВП.
  Съпоставката между Р. Гърция и Р. България не прави изключение.
  Според публикации, за 2007 г. БВП на Гърция е 360,03 милиарда долара, а на България е 39,55 милиарда долара, т. е. Гърция е с пъти по-голям БВП, която тенденция продължава през следващи години.
  Разширеното търсене на отговори на въпроси свързани с БВП не може да донесе успех за успешно неутрализиране на криза.
  При анализи се разкрива, че независимо от по-големия си БВП държавата Р. Гърция също работи при наличие на „Грешка на Джон Лоу” при свое финансово управление и поради тази причина се развива криза с непредсказуеми последици.
  Днес сме свидетели на тази криза и какви ще са последиците – никой не може вярно да прогнозира.
  Р. България и Р. Гърция са жертви в „Капана на парите”.
  Разликата между тези две държави е, че Р. Гърция е по-богата жертва.
  Анализите доказват, че ако не се премахне представената държавна финансова слабост ще продължи развитието на криза, което ще доведе до стихийно пазарно обезценяване на стопански активи и болезнени щети за участници в стопанския живот.
  Полезното разрешение за премахване на кризата в Р. Гърция е употреба на противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза.

  С уважение,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване