сряда, 1 юни 2011 г.

Текуща равносметка
Да конкретизираме:

(1)   Какво знаем за ползвани пари при съответно държавно финансово управление?

и

(2)   Да преценим алтернативни отговори на конкретни въпроси.


Какво е известно?

Без да търсим прецизност ще представя – възможно е ползваните пари да се разделят на две групи – едната е с пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности (т. е. „Златни пари”) , а в другата група са останалите пари (т. е. „Незлатни пари”).
Ползваните пари в света са сбор от „Златни” + „Незлатни пари”.
Исторически първо са се ползвали „Златни пари”, а през 1716 г. за първи път в света се ползват „Незлатни пари”.

Например: В САЩ през 1972 преминаха от „Златен” към „Незлатен долар”.


Надявам се, че е разбираемо.
Важно е парите да са разделени на тези две групи („Златни” и „Незлатни” пари).
Какво ще е конкретното определение за съответна група няма решаващо значение.
В практиката е възможно ползване на „Златни” и/или „Незлатни пари”.


Първи въпрос:

„Златни” или „Незлатни пари” са по-полезни за осигуряване на условия за обществено развитие?

Моят отговор е – животът доказа, че „Незлатните пари” са по-полезни за осигуряване на по-добри условия за обществено развитие?


Втори въпрос:

За да има пълноценно обществено развитие, при какви условия следва да се ползват „Незлатни пари”:
(1)   при запазен стар (от времето със „Златни пари”) начин на държавно финансово управление
 или
(2) при подобрен (спрямо този от времето със „Златни пари”) начин на държавно финансово управление?


Моят отговор е – при ползване на „Незлатни пари”, за да има пълноценно обществено управление е потребна употреба на (спрямо време със „Златни пари”) подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.


Трети въпрос:

Какъв е резултатът при ползване на „Незлатни пари” и запазване на стар (от времето със „Златни пари”) начин на държавно финансово управление?

Моят отговор е – при зададените условия винаги се развиват диспропорции и се достига до криза.
Това състояние може да се определи като „Капан на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Наличието на такова обстоятелство в съответно държавно финансово управление е ГРЕШКА, защото:
(1)   се достига до криза
и
(2) е възможна употреба на по-полезна платформа на държавно финансово управление.

Тази кардинална държавна финансова грешка е особено важна причина за сегашна криза.

Доказателство: Ако се премахне представената грешка – ще се прекрати кризата.

Тъй като през 1716 г. по инициатива на Джон Лоу за първи път в света са използвани „Незлатни” вместо „Златни пари” с допускане на представена държавна финансова грешка, то тази проява е с конкретно означение, т. е. :

Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.Много специалисти в правителство вярват на свои учители и колеги ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, в т. ч. допускат „Грешка на Джон Лоу” и подпомагат запазване на „Капан на парите”.
Това е предпоставка за непълнота при техни преценки и изводи.

Решението на проблема „Как да се спре днешната стопанска криза?” е толкова „просто”, че много специалисти, които се докосват до него си задават въпроса „Нима е възможно човечеството 295 години да допуска тази катастрофална държавна финансова грешка, същата едва сега да е разкрита и да има възможност за успешно премахване?”.

Прекратяване на „Грешка на Джон Лоу” може да стане чрез подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.
Прилагането на „Модел Ресурси М” неутрализира възможности за създаване на сегашни диспропорции.

Конспективна извадка на същност на „Модел Ресурси М” е представена тук:

Употребата на нови знания за „Ресурс М” ще продължи това, което е започнало през 1716 г., но е останало недовършено.

След прекратяване на сегашна катастрофална държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”:

-          намалени са ненужни правителствени разходи;

-          налични са пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;

-          премахва се особено важна причина за криза през 2011 г.

-          реализира се полезен световен стопански ефект за над 10 000 000 000 евро на денонощие.

След осъзнаване същността на представената държавна финансова слабост и нейното катастрофално влияние за стопанско развитие ще настъпи време, когато с насмешка ще се говори за досегашна 295 годишна практика с наличност на „Грешка на Джон Лоу”.

Тогава спорът няма да е „Да се ползва ли усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансова управление?”, а дискусията ще бъде „Как да се прилага Модел Ресурси М?”.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар