неделя, 19 юни 2011 г.

„Закономерност на Безпределна субсидия”

В „Капана на парите” съществува „Закономерност на Безпределна субсидия”, според която - колкото е по-голям Брутния вътрешен продект (БВП), толкова повече „Безпределната субсидия” завишава стопански диспропорции и щети при криза.

В съответна държава, при продължаване на „Грешка на Джон Лоу” се реализира независеща от воля на държавни власти последователност:

-          (1) колкото правителство на държава подсигурява повишение на БВП;

-          (2) толкова е налична по-голяма „Безпределна субсидия”;

-          (3) осъществява се развитие на по-уголемени стопански диспропорции;

-          и (4) съответно по-жестока криза със завишени болезнени щети.

Анализите доказват, че ако не се премахне представената държавна финансова слабост ще продължи развитие на диспропорции и криза, което ще доведе до стихийна пазарна обезценка на стопански активи и болезнени щети за участници в стопанския живот.

Успешно прекратяване на „Грешка на Джон Лоу” в съответна страна е възможно чрез употреба на държавно финансово противодействие с "Модел Ресурси М" спрямо икономическа и/или финансова криза.


Иван Митев – икономист


Ползвани означения:


1. „Грешка на Джон Лоуозначава: По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


2. "Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


3. „Безпределна субсидия” означава: В „Капана на парите” държавните власти реално предоставят парична субсидия за определени бенефициенти. Същата се разпределя между тях на пазарен принцип.


4. Определение на „Закономерност на Безпределна субсидия”: В „Капана на парите”, със силата на закономерност, колкото е по-голям Брутния вътрешен продукт (БВП) - толкова повече „Безпределната субсидия” увеличава стопански диспропорции и щети при криза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар