събота, 25 юни 2011 г.

Възможно е спасение от криза


Особено важната причина за криза е конкретизирана и може успешно да се премахне чрез противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза.

Същността на сегашната държавна непълноценност е ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.
С този управленски недъг – всяко правителство е с ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
Тъй като първата в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост с име на нейния автор като "Грешка на Джон Лоу".


Доказателство: До 24 часа след ликвидиране на „Грешката на Джон Лоу” стопанските процеси ще започнат да се развиват към подобрение, което е съпроводено с намаление на сегашни ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи, за да осъществи полезни обществени потребности.


Първичният ефект след унищожаване на „Грешка на Джон Лоу” е намаление на ненужни държавни разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи за правителство.

Съпътстващият ефект е премахване на известната особено важна причина за криза през 2011 г. и подсигуряване на полезни пазарни условия за развитие на стопански процеси.

Разкритието на представяната световна държавна финансова грешка е новост, която за мнозина е изненада и се съпътства с очаквани трудности при нейно първоначално възприемане.

Наличието на тази държавна управленска непълноценност е поради досегашна степен на развитие на наука, която едва скоро достигна до този (изненадващ мнозина) факт.

Приемането за начина на държавно финансово управление от време със „Златни пари” като вечна даденост е слабост, която е на такова ниво, че може да се сравни с виждане на древни „експерти”, които са защитавали теза, че земята е плоска.

Днес много специалисти не правят разлика между качества на „Незлатни” спрямо „Златни пари” и необходимост от ползване на съответсващо на качества на „Незлатни пари” усъвършенстван модел на държавно финансово управление.

Разрешението на проблема „Как да се прекрати днешната стопанска криза?” е толкова „просто”, че мнозина, които се докосват до него си задават въпроса: „Нима е възможно човечеството 295 години да допуска тази катастрофална държавна финансова грешка и едва сега този управленски недъг да е открит и да е намерен полезен начин за премахване?”.

Развитието на стопанска криза, заради държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е реалност и това развива „детска болест на пазара” „Безпределна субсидия”. Нейната същност е: „В „Капана на парите” държавните власти реално предоставят парична субсидия за определени бенефициенти. Същата се разпределя между тях на пазарен принцип.”
През 2011 г. е налична световна пандемия от това заболяване при съответно стопанство.
Същата може успешно да се неутрализира чрез противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза.


Иван Митев – икономист

2 коментара:

 1. Бих си позволил да вметна нещо г-н Митев:Написано ще "тежи" дето се казва "1 тон повече" ако бъде съпоставено с конкретни примери за да бъде разбрано от много по широк кръг от хора...

  ОтговорИзтриване
 2. Здравейте,

  Примерът е отражение на възможно приложение на "Модел Ресурси М".

  Същото е от компетенции на Министерство на финансите.

  Сега е наличен следния пример: Досега в министерство на финансите не правят разлика при платформа на държавно финансово управление, според ползвани "Златни" или "Незлатни пари".

  Поради тази държавна финансова грешка - правителството е с ненужно завишени държавни разходи, с ограничени бюджетни приходи и подсигурява развитие на диспропорции и криза.

  През 2011 г. особено важната причина за стопанска криза е заради представената конкретна държавна финансова грешка.

  С уважение,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване