вторник, 28 юни 2011 г.

Успешно спасение на Р. Гърция


Светът живее със стопанските проблеми на Р. Гърция.
Фалитът на Р. Гърция не е полезно управленско решение.
Днес Р. Гърция е актуална, защото при нея настъпиха падежи на дългове, преди тези при други държави.
На Р. Гърция трябва и е възможно да се помогне.
Днес за разлика от вчера е вече известна особено важната причина за стопанска криза в Р. Гърция.
Балканската страна е в стопанска криза, заради наличие на конкретна своя държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, за която нейно правителство досега не знаеше.
Конкретизирам - същността на „Грешката на Джон Лоу” е  ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Сега за управляващите финансовата политика на Р. Гърция има две възможности:

- (1) да продължат с наличие на „Грешка на Джон Лоу” и да подсигурят своя управленски провал, защото в „Капана на парите”, съответните държавни власти ( в т. ч. правителство), колкото повече работят, толкова по-лоши  управленски резултати получават.

-          (2) Другата възможност  е да прекратят тази своя финансова грешка и да се спасят от криза.

Днес „Грешката на Джон Лоу” е особено важната причина за криза и без нейно премахване не може да се ликвидира развитие на диспропорции и криза.
Ако тази финансова „Грешка на Джон Лоу” се запази в Р. Гърция, то каквото и да се прави (милиарди евро парични помощи, приватизационни програми, увеличени данъци за жители на страна, намаление на държавни разходи  и друго) винаги ще се върви към следващо развитие на диспропорции и криза.
Стопанската криза в Р. Гърция е заради наличие на финансова грешка при гръцко правителство, която ако се премахне - държавата успешно ще излезе от криза.

Анализ доказва, че до 24 часа след начало на премахване на тази никому ненужна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” ще се получи конкретен полезен обществен ефект, изразяващ се в намаления на никому ненужни държавни разходи, наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи и ще е започнало успешно излизане от криза.

Да потърсим отговор на следните въпроси – от къде знаят (кой е учил) днешните финансови министри как да се организира съответно държавно финансово управление при условия на ползване на „Незлатни пари”?
След това – от къде са се учили техните учители и т. н..
При отговорите ще се стигне до 1716 г., а именно при конкретно непълноценно поведение на Джон Лоу при първа замяна на „Златни” с „Незлатни пари”.
Позицията, която днес финансови министри прилагат е дублиране на поведение на Джон Лоу от 1716 г.

При дискусия всеки има възможност да направи преценка – кой е прав – Джон Лоу със своето поведение през 1716 г., което досега не е било преценяно или нова за световната наука и практика позиция, при която за първи път в света се анализира същността на съответно държавно финансово управление, според вида на ползвани „Златни” или „Незлатни пари” и е открита „Грешката на Джон Лоу”?

Навярно гръцките финансови специалисти се учат от опита на САЩ.
За първи път в света „Грешката на Джон Лоу” е направена през 1716 г. , а „ФЕД” е основан през 1913 г., при условия на неизвестност за наличие в света на „Грешка на Джон Лоу”.
Едва през 1972 г. в САЩ допускат „Грешката на Джон Лоу” при момента на смяна на „Златни” с „Незлатни пари”.
„Грешката на Джон Лоу” в САЩ не е грешка на ФЕД, а това е държавна финансова грешка.
По своята същност, във всяка държава „Грешката на Джон Лоу” е недъг на съответно държавно финансово управление и НЕ Е ГРЕШКА на съответна ЦБ.
„Грешката на Джон Лоу” е от областта на съответна финансова политика и не е в обхвата на „Монетарна политика”.
„Финансовата” и „Монетарната” политика са две качествено различни неща от „Държавна политика”.
При условия на „Капана на парите” всички участници в стопанския живот са негови жертви, в т. ч. правителство, ЦБ, банкери и т. н. Разликата е, че някои от тях са по големи богати жертви, които също не са защитени.
Видът на собственост (частни или държавна) на съответна ЦБ няма значение за успешно противодействние срещу криза, защото причината за кризата не е в политиката на ЦБ, а при съответно финансово управление.
Свръх-задлъжнялостта на американското федерално правителство (също тези на Р. Гърция и при други държави) се дължи на запазване на „Грешка на Джон Лоу”. При премахване на този държавен финансов недъг – съответните дългови проблеми успешно ще се неутрализират.

Свидетели сме на много публикации, при които авторите им не знаят за наличие на „Грешка на Джон Лоу” и не вземат под внимание нейно влияние за развитие на диспропорции и криза.
Тези автори не отчитат, че съответно държавно финансово управление трябва да бъде съобразено според вида на ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, т. е. това са творци, които допускат „Грешка на Джон Лоу”.

Важно е да се представя истина за развитие на стопански процеси и тя да е известна.
Успешното спасение от стопанска криза в Р. Гърция зависи от самото гръцко правителство, което решава как да управлява – дали при условия на „Грешка на Джон Лоу”, което му осигурява сигурен политически провал или да разреши своите трудности чрез противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза.

При прилагане на новост „Модел Ресурси М” не се очаква да има „кръгове”, които да нямат интерес, защото никой не е заинтересован от съхраняване на „Грешка на Джон Лоу”.
Досегашното нейно запазване се дължи на неизвестност.

Прилагането на нова за световната наука и практика доктрина за противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза в Р. Гръция (и при другите държави) подпомага с еднакъв потенциал „бедни” и „богати”.
При прекратяване на „Грешка на Джон Лоу” са облагодетелствани „бедните”, защото се увеличават възможности държавата да им предостави жизнено необходима за тях социална и друга помощ, за да оцелеят.
При условия на продължаване на „Грешка на Джон Лоу”, „богатите” са обречени жертви в съществуващия „Капан на парите”.
За нeутрализиране на това гибелно за тях качество е потребно възможно по-рано премахване на досегашна държавна управленска глупост на Джон Лоу – при нови условия с употреба на „Незлатни пари”, запазване на старият начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.
При противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза се съдейства за запазване на потребителни качества на пари, което подпомага полезно развитие на обществения стопански живот.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар