четвъртък, 16 юни 2011 г.

За подобрено финансово управление

Днес успешното обществено развитие зависи от подобрение на държавно финансово управление.
Същото сега се провежда в условия на „Капан на парите”.

Присъствието в "Капана на парите" за "малко време" е потенциално "лекарство", тъй като е възможно ползване на по-голяма полезност на "Незлатни", спрямо "Златни пари".

Животът в "Капана на парите" след "достатъчно  време" е сигурна "отрова", защото се понасят болезнени щети от развитие на диспропорции и криза.

С този дефект, властите са с намалени бюджетни постъпления, увеличени плащания и не могат да прекратят регресивни икономически прояви.

Поради продължаване на световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, сега правителствата на съответни страни са с държавен бюджет с ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

Правителството на ГЕРБ в Р. България (подобно на предходни) е обречено на политически провал, поради продължаване на „Грешка на Джон Лоу”.

Особено важната причина за криза е известна – това е държавна финансова непълноценност, в следствие на която – правителството, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

При запазване на държавната финансова „Грешка на Джон Лоу”, дори всички гласоподаватели на Р. България да подкрепят правителство на ГЕРБ, същото ще се провали.
Колкото повече го подкрепят – толкова по-бързо българското правителство ще види своя неуспех.

Причината за този осигурен политически провал е, че се работи при условия на конкретна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, при запазването на която се развиват диспропорции и се достига до криза.
Развитието на диспропорции и криза не зависи от способности на министри, а от запазено непълноценно държавно финансово управление.
Полезно е самото правителство за разбере катастрофалните финансови условия, при които управлява.

Сега дискусиите са на тема: „Съществува ли” или „Няма” "Грешка на Джон Лоу"? – Моят отговор на този въпрос е: В държавното финансово управление е налична „Грешка на Джон Лоу”, която е особено важна причина за криза и същата следва да се прекрати, за да се премахне криза.

Също така: „Да се ползва ли” или „Да не се употребява” усъвършенствано с Модел Ресурси М" държавно финансово управление? - Моят отговор на този въпрос е: Необходима е употреба на (съответстващо на качества на „Незлатни пари”) усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление, за да се премахне криза.

В защита на свои интереси - полезно е всеки със свои възможности да вземе отношение по наличие на държавна „Грешка на Джон Лоу” и със свой принос за пълноценно обществено управление да съдейства за неутрализиране на сегашна особено важна причина за криза.

За да има обществен успех е нужна употреба на (съответстващо на качества на „Незлатни пари”) усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.


Иван Митев – икономист

1.      Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


2.      "Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


3.      Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар