понеделник, 6 юни 2011 г.

За подкрепа на правителствоЗа да има обществен успех в държава е необходимо съответното правителство да прекрати своя катастрофална финансова грешка.


МОТИВИ:


Дори всички гласоподаватели да подкрепят правителство, същото ще се провали, защото се развиват диспропорции и криза.
Причината за този осигурен провал е, че сега се работи при условия на конкретна държавна финансова грешка, поради наличието на която се развиват диспропорции и се достига до криза.

Истината е, че кризата е жестока във всички държави.
Разликата е, че някои жертви губят „по-малко”, други „повече”.
В много страни стопанската ситуация е по-сложна, спрямо друга държава.
Р. Гърция е актуална днес, поради настъпили срокове за падежи.
Проблемът с държавни дългове и други икономически и социални проблеми е огромен, защото се поражда от наличие на известна световна държавна финансова грешка, поради която се развиват диспропорции и се достига до криза.
Развитието на диспропорции и криза не зависи от способности на министри, а от въздействия на запазеното непълноценно държавно финансово управление.

При продължаване на тази държавна финансова слабост - правителството,  колкото повече работи - толкова по-лоши резултати се получават.
Полезно е самото правителство за разбере наследените катастрофални финансови условия, при които продължава да управлява.

Тъй като първата в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост на името на нейния автор като "Грешка на Джон Лоу".


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Днес много специалисти в правителство вярват на свои учители ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да знаят за тяхна кардинална слабост „Грешка на Джон Лоу”.

Заради тази финансова неразвитост – участниците в стопанския живот живеят в "Капана на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.

Представените тук резултати от изследвания за първи път в света регистрират наличие на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.
Успешното неутрализиране на „Капана на парите” се реализира чрез ползване на съответстващо на качества на „Незлатни пари” подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.


Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.


При употреба на усъвършенствувано финансово управление се премахват ненужни държавни разходи и са налични допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи, с които се финансират незаменими правителствени задължения.Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар