сряда, 22 юни 2011 г.

Диагностика на криза през 2011 г. в Р. Гърция


Държава: Република Гърция.

Симптом: Държавна финансова криза.

Диагноза: Болестта при стопанство на Р. Гърция е „Безпределна субсидия”.
(Нейната същност е: „В „Капана на парите” държавните власти реално предоставят парична субсидия за определени бенефициенти. Същата се разпределя между тях на пазарен принцип.”)

Забележка: „Безпределната субсидия” е детска болест на пазара.
През 2011 г. е налична световна пандемия от това заболяване при съответно стопанство.

Причина: Продължение на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.
(Нейната същност е: „По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.)

Условия на протичане: В „Капана на парите”.
(Неговата същност е: „Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.”)

Съпътстващ проблем: Разрастване на „Противоречие на Джон Лоу”
(Неговата същност е: „В капана на парите” съществува противоречие - съответните държавни власти са с ограничени парични ресурси за плащане на възможно неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани пари.)Анамнеза: Заболяването „Безпределна субсидия” възниква при стопанство за първи път в света във Франция през 1716 г., по инициатива на Джон Лоу.

Алгоритъм за достигане на държавна финансова криза през 2011 г. при Р. Гърция:

1. В продължение на години, Р. Гърция реално предоставя „Безпределна субсидия”, която е в полза на съответни бенефициенти и този процес не се отразява в държавен бюджет, т. е. няма законово одобрение.


2. За разрешаване на „Противоречие на Джон Лоу” в Р. Гърция - на гръцката държава й трябват пари.
За да компенсира дадени пари за „Безпределна субсидия” – държавата взема допълнителен паричен заем.

3. Натрупването на допълнителни заеми, който се получават за да компенсират дадена „Безпределна субсидия” генерират днешни парични задължения на гръцка държава.
Държавните заеми са конкретен пример за (уголемена под въздействие на „Безпределна субсидия”) стопанска диспропорция.
Забележка: Както при всяка друга държава, при преценка количество на дългове на Р. Гърция ще се установи, че те са по-малко спрямо реално дадена, но неизвестна на обществото „Безпределна субсидия”.

Последица: Доказване верността на „Принципа на Джон Лоу” – „При достатъчно време в „Капана на парите”, съответно правителство, колкото повече работи, толкова по-лоши  управленски резултати получава”.

Досегашно лечение срещу стопанска криза в Р. Гърция: Подход чрез съпътстващи парични помощи, ползване на парични средства от приватизация, завишени данъчни задължения на стопански субекти и намалени бюджетни разходи.
Забележка: Този начин на въздействие срещу стопанска криза е непълноценен, защото запазва особено важна причина за криза и подпомага допълнително разрастване на стопански диспропорции и криза.

Необходимо лечение за неутрализаране на стопанска криза в Р. Гърция: Възможно най-скорошна употреба на противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза.

Възможности в бъдеще:


1) При пренебрежение към представено „Необходимо лечение” - ще настъпят нови щети за участници в стопанския живот на Р. Гърция, поради продължено развитие на криза.

2) При противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза, процесите на развитие на криза в Р. Гърция ще се прекратят.

Първичният ефект при унищожаване на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е намаление на ненужни държавни разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи за правителство.

Съпътстващият ефект е премахване на особено важна причина за криза през 2011 г. и подсигуряване на полезни пазарни условия за развитие на стопански процеси в Р. Гърция.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар