петък, 17 юни 2011 г.

Аутопсия на провал при гръцко правителствоВ Р. Гърция, премиерът-социалист Папандреу е с нови промени в правителство.
Коя е причината за банкрутиране на поредно гръцко правителство?

В Р. Гърция, подобно на други държави при ползване на „Незлатни пари”, работят при условия на държавна финансова неразвитост.
При съществуване на тази управленска непълноценност, участниците в гръцкото стопанство живеят в „Капан на парите”, който е развой на „Грешка на Джон Лоу” при тяхно държавно финансово управление.

В Р. Гърция се констатират симптоми на „Капана на парите”:

1.  „Капанът на парите” създава тайно от гръцката общественост „Безпределна субсидия”, която осъществява от държавни власти реална издръжка за конкретни стопански бенефициенти, също поражда и уголемява стопански диспропорции.
„Безпределната субсидия” е „детска болест на пазара”.

2. „Безпределната субсидия” подпомага растеж на съпътстващи икономически, социални и други диспропорции, в т. ч. уголемяване на съвкупност от държавни и държавно гарантирани дългове и затруднява икономически равновесия.

3. „Безпределната субсидия” подсигурява развитие на „Противоречие на Джон Лоу”.

4. При достатъчно време, което настъпи през 2010 г. - при развитие на „Противоречие на Джон Лоу” в Р. Гърция настана момент на негова трудна разрешимост, което в практиката е прието за „криза”.

Тогава (по един или друг начин) започнаха да се реализират форми на болезнена разрешимост на „Противоречие на Джон Лоу”, за достигане до съответстващо на парични ресурси на правителство икономическо равновесие.

5. Държавните власти на Р. Гърция са влезли в „Капана на парите”, заради примамка „Завишена полезност на Незлатни, спрямо Златни пари”.

6. До 2010 г., присъствието на участници в стопанския живот в Р. Гърция в "Капана на парите" бе потенциално "лекарство", тъй като нейното стопанство ползваше по-голяма полезност на "Незлатни", спрямо "Златни пари".

7. До 2011 г. правителството на Р. Гърция е с ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

8. Подсигурява се в стопанството на гръцката държава развитие на икономически, социални и други диспропорции и криза.

9. Важен обществен проблем е настъпване през 2010 г. на период на болезнена разрешимост на „Противоречие на Джон Лоу”, който се съпътства с множество щети за хора и обезценяване на икономически ценности.

10. Дори всички гласоподаватели да подкрепят правителството на Гръцката държава, същото (за достатъчно време) се проваля, тъй като е налично „Противоречие на Джон Лоу”.

11. Правителството на премиерът-социалист Папандреу в Р. Гърция, колкото повече е работило – толкова по-лоши управленски резултати постигна, защото при завишена дейност се уголемява „Безпределна субсидия”.

Заради продължаване на „Грешка на Джон Лоу”, в съответна държава се реализира независеща от воля на държавни власти последователност:

-          (1) колкото правителство на държава подсигурява повишение на БВП;

-          (2) толкова е налична по-голяма „Безпределна субсидия”;

-          (3) осъществява се развитие на по-уголемени стопански диспропорции;

-          и (4) съответно по-жестока криза със завишени болезнени щети.

12. Колкото повече гласоподаватели подкрепят съответно правителство – толкова по-сигурно това правителство ще постигне свой завишен провал, понеже процесът подпомага развитие на диспропорции и криза.
В същата насока бе и помощта от европейския съюз през 2010 г., което чрез осигуряване на 110 милиарда евро парична помощ само отложи момента на неразрешимост на „Противоречие на Джон Лоу”, но за сметка на уголемени бъдещи болезнени щети.

13. При продължаване на „Грешка на Джон Лоу”, държавните власти на Р. Гърция нямат полезна възможност да прекратят регресивни икономически прояви.

14. Нивото на развитие на стопански диспропорции и икономическа и/или финансова криза не зависи от способности на министри в гръцко правителство и на техни експерти, а от влияние на „Безпределна субсидия”.

15. В „Капана на парите”, гръцкото правителство е обречено на политически провал.

16. Участниците в стопанския живот, в т. ч. държавни служители, експерти в правителство, инвеститори, предприемачи, министри, депозанти на пари, банки и банкери са жертви в „Капана на парите”.

17. След 2010 г., в Р. Гърция животът в "Капана на парите" е реална "отрова", защото се понасят болезнени щети от развитие на диспропорции и криза.

18. Наличието на тази клопка в Р. Гърция е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” държавно финансово управление.

19. Гръцкото правителство е с непълноценно финансово управление, заради което се развиват стопански диспропорции и криза.

20. За прекратяване развитие на криза в Р. Гърция е необходимо да се премахне „Грешка на Джон Лоу” и нейна производна „Капан на парите”.

21. Ликвидиране на „Грешка на Джон Лоу” и неутрализиране на „Капан на парите” е възможно чрез ползване на (съответстващо на качества на „Незлатни пари”) подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Много специалисти в Р. Гърция вярват на свои учители  ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, в т. ч. допускат „Грешка на Джон Лоу” и подпомагат запазване на „Капан на парите”.

Алгоритъм за достигане на дългова криза при Р. Гърция:

1. В продължение на години, Р. Гърция реално предоставя „Безпределна субсидия”, която е в полза на съответни бенефициенти, но този процес не се отразява в държавния бюджет, т. е. няма законово одобрение от държавни власти и е неизвестно за обществеността.

2. За разрешаване на „Противоречие на Джон Лоу” в Р. Гърция - на гръцката държава й трябват средства и за да компенсира дадени от нея пари за „Безпределна субсидия” – същата тази държава взема допълнителен държавен заем.

3. Натрупването на заемите, който са получени за да компенсират раздадена „Безпределна субсидия” генерират днешни парични задължения на гръцката държава.
Тези държавни заеми са конкретен пример за стопанска диспропорция.

Забележка: Както при всяка друга държава, при преценка на дългове на Р. Гърция ще се установи, че те по количество са много по-малко спрямо реално дадена, но неизвестна на обществото ненужна „Безпределна субсидия”.


Причината за провала е - гръцкото правителство през м. юни 2011 г. е с политическо самоубийство чрез „Безпределна субсидия”, заради своя държавна финансова грешка.
Тази държавна финансова непълноценност е особено важната причина за подсигуряване развитие на диспропорции и за развиваща се финансово-икономическа криза.


P. S. Успешното прекратяване на „Безпределна субсидия” е възможно чрез противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза.

Първичният ефект след унищожаване на „Грешка на Джон Лоу” е намаление на ненужни държавни разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Съпътстващият ефект е премахване на известната особено важна причина за криза през 2011 г. и подсигуряване на полезни пазарни условия за развитие на стопански процеси.

Разкриването на знания за „Капана на парите” е световна новост от 2011 година.

Мнозина не знаят за съществуване на „Капан на парите” или след като научат за него не осъзнават значителните болезнени щети, които принася.

Полезно е всеки специалист да разбере за катастрофалното тайно влияние на „Капана на парите” в живота и да прецени свое отношение към поведение на Джон Лоу през 1716 година.

В защита на обществени интереси, полезно е:

- вземане на отношение по наличие на „Капан на парите” в Р. Гърция;

-          с принос за пълноценно обществено управление да се съдейства за премахване на сегашна особено важна причина за криза в Р. Гърция.


Иван Митев – икономист


Ползвани означения:


1. „Грешка на Джон Лоуозначава: По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


2. "Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.

3. „Безпределна субсидия” означава: В „Капана на парите” държавните власти реално предоставят парична субсидия за определени бенефициенти. Същата се разпределя между тях на пазарен принцип.


4. „Противоречие на Джон Лоу” означава: „В капана на парите” съществува противоречие - съответните държавни власти са с ограничени парични ресурси за плащане на възможно неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани пари.


5. „Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар