събота, 11 юни 2011 г.

Вот на недоверие в „Капана на парите”


Свидетели сме на пореден „Вот на недоверие” към българско правителство.
Няма основание да се отрича (според правни закони) за възможна политическа отговорност при конкретна ситуация, но това днес не е определящо.
По-полезно е при протест срещу недостатъци в обществено развитие, първичното възмущение да не е срещу работещо правителство, а срещу съществуване на „Капана на парите”, в който живеем.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.

Неговото наличие е производна от допусната през 1716 г. и продължаваща през 2011 г. в Р. България катастрофална световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Съществуването на тази клопка е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.
„Грешката на Джон Лоу” е „детска болест на пазарна икономика”. Същата продължава през XXI век и е особено важна причина за криза в начало на XXI век.

През 2011 г. правителството на България управлява при запазена "Грешка на Джон Лоу". Заради тази финансова слабост, държавното управление е в „Капана на парите” - принудено да прави ненужни за полезно обществено развитие държавни разходи и е ограничено от пазарни приходи.
При нейно съхраняване - съответното държавно управление (дори при икономически ръст и/или бюджетен излишък) се проваля, защото се проявяват стопански диспропорции и/или (за достатъчно време) започва криза, която е резултат от въздействие на представената държавна финансова непълноценност.

Специалистите в правителството вярват на свои учители, в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, експерти на МВФ, СБ, ЕЦБ, но не знаят за тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при стопански процеси в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, в т. ч. допускат „Грешката на Джон Лоу” и попадат в „Капана на парите”.
Сега политическата опозиция в България също не отчита тази държавна финансова грешка и отново сме свидетели на „Вот на недоверие” в „Капана на парите”.

Разбираемо е, че проблемите на българското стопанство са пряко зависими от запазената „Грешка на Джон Лоу”, която още не е осъзната и от ръководители на Европейския съюз.
Животът доказва, при продължаване на финансовата грешка – съответното държавно управление колкото повече работи – толкова по-лоши резултати получава.
При криза, с икономически следват и жестоки социални щети.

Слабостта на българското правителство и на управлението на Европейския съюз е, че не осъзнават катастрофално влияние на „Грешка на Джон Лоу” и не предприемат мерки за нейно прекратяване.

Българското правителство, заедно със своите избиратели е жертва в „Капана на парите”.
Необходимо е днес да се разбере за наличие на катастрофалния държавен финансов недостатък и е най-полезно правителството да предприеме мерки за неутрализиране „Капана на парите”, чрез употреба на (съответстващо на качества на „Незлатни пари”) усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

До 24 часа след начало на неутрализиране на „Капана на парите” ще се получи конкретен полезен обществен ефект, изразяващ се в реално подпомагане на стопански процеси, потенциално намаления на ненужни държавни разходи, наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи и ще е започнало успешно излизане от криза.


Иван  Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар