четвъртък, 23 юни 2011 г.

Истината за Р. Гърция е известна
Истината за стопанска ситуация в Р. Гърция е известна.

Р. Гърция е със стопанска криза заради своя собствена държавна финансова грешка, която продължава с мълчаливо съгласие на ръководители на Европейския съюз.
Обусловеност за това тяхно единомислие е незнание за съществуващо държавно финансово недоразумение.
Много специалисти вярват на свои учители  ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.

Същността на държавната непълноценност е разкрита и тя е „Ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари””.

С този управленски недъг – всяко правителство е с ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

Дълговата криза в Р. Гърция е резултат от многогодишно въздействие от „Безпределна субсидия”

Безпределна субсидия” означава: В „Капана на парите” държавните власти реално предоставят парична субсидия за определени бенефициенти. Същата се разпределя между тях на пазарен принцип.

Разбираемо е – при условия с „Незлатни пари”, за да се неутрализира стопанска криза е необходимо премахване на тази държавна финансова неразвитост.

Успешното преодоляване на сегашни държавни управленски трудности може да стане чрез усъвършенстване на държавно управление с приложение на доктрина „Противодействие с Модел Ресурси М" срещу стопанска криза”.

Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.


Възможности в бъдеще:

1) При пренебрежение към употреба на „Модел Ресурси М” - ще продължи развитие на криза в Р. Гърция, с нови щети за участници в стопански живот.

При тези условия в Р. Гърция ще се разраства „Противоречието на Джон Лоу”.

Противоречие на Джон Лоу” означава: „В капана на парите” съществува противоречие - съответните държавни власти са с ограничени парични ресурси за плащане на възможно неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани пари.

2) При реализиране на противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза - процесите на криза в Р. Гърция ще се прекратят.

Първичният ефект при унищожаване на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е намаление на ненужни държавни разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Съпътстващият ефект е премахване на особено важна причина за криза при ползване на „Незлатни пари” и подсигуряване на полезни пазарни условия за развитие на стопански процеси в Р. Гърция.


Защо човечеството продължава да живее при последици от глупост на Джон Лоу от 1716 г.?

Нима на европейците е приятно в „Капана на парите”, в който сега са попаднали?

("Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.)

Защо правителствата продължават да работят при актуалност на „Принцип на Джон Лоу” - „При достатъчно време в „Капана на парите”, съответно правителство, колкото повече работи, толкова по-лоши  управленски резултати получава.”?


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар