вторник, 21 юни 2011 г.

За "бедността"


Разрешението на проблема за „бедността” зависи от държавни финансови възможности.

Тази обективна подчиненост изисква реална преценка на състояние при държавно финансово управление в Р. България.

Мнозина се гордеят, че живеят в „модерен свят”, но реално сегашният стопански живот в Р. България е зависим от лошо въздействие на въведена в начало на XVIII и продължаваща през XXI век катастрофална световна практика, изразяваща се в грешно държавно финансово управление, поради което се развива криза.

При това непълноценно държавно финансово управление – сега правителството на Р. България работи в „Капана на парите”, лишено е от полагащи се бюджетни приходи и е с ненужно завишени държавни разходи, което ограничава негова възможност за разрешение на проблема за „бедността”.

Конкретното предложение е:

За да има възможност да се разрешат актуални държавни проблеми, в т. ч. и този за „бедността” е необходимо се потърси отговор от правителство: Защо досега министерство на финансите не се съобразява с качества на ползвани „Незлатни пари” и с това свое поведение подсигурява развитие на диспропорции и криза?

При получаване на отговор, българската общественост ще се увери, че причината за стопанска криза е в поведение на министерство, заради негова грешка в платформа на държавно финансово управление.

При условия на ползване на „Незлатни пари”, за пълноценно обществено развитие е потребно противодействие с “Модел Ресурси М” срещу стопанска криза.

Първичният ефект след унищожаване на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е намаление на ненужни държавни разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.


Съпътстващият ефект е премахване на известна особено важна причина за криза през 2011 г. и подсигуряване на полезни пазарни условия за развитие на стопански процеси, в т. ч. увеличени възможности за успешно разрешение на проблема за „бедността”.


Иван Митев - икономист


Ползвани означения:


1. „Незлатни париозначава: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”. Ползваните пари са сбор от „Златни” + „Незлатни пари”.


2. „Грешка на Джон Лоуозначава: По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


3. "Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


4. „Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар