понеделник, 20 юни 2011 г.

За „Гражданско общество”

„Качеството на живот” в София зависи от същото в Р. България, защото са неделими елементи в обществена система.

Хипотетична възможност: Ако някой успее да подобри „качество на живот” в столица без това в държава, то той ще може със същия успех да пречисти 10 кубически метра вода в басейн и водата да остане чиста, без да се налага да чисти останалото количество вода в басейна.

Мнението ми е, че не е възможно да се подобри „качество на живот” в столица, ако същото не е свързано с подобряване на „качество на живот” в държава.

Именно поради това е важно „Гражданското общество” да реализира потенциал да инициира преценка на прието от Джон Лоу през 1716 г. конкретно управленско решение – ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", което след това догматично е приложено и в Р. България.

Мнозина се гордеят, че живеят в „модерен свят”, но сегашният стопански живот е зависим от лошо въздействие на въведена в начало на XVIII и продължаваща през XXI век катастрофална практика, изразяваща се в грешно държавно финансово управление, поради което се развива криза.

Конкретното предложение е:
За да се подобри „Качество на живот в София”, гражданските организации да потърсят отговор от правителство: Защо досега министерство на финансите не се съобразява с качества на ползвани „Незлатни пари” и с това свое поведение подсигурява развитие на диспропорции и криза?

При получаване на отговор, българската общественост ще се увери, че причината за стопанска криза е в поведение на министерство, заради негова грешка в държавно финансово управление.

Правилната позиция е, при условия на ползване на „Незлатни пари” е потребно противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза.

Първичният ефект след унищожаване на „Грешка на Джон Лоу” е намаление на ненужни държавни разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Съпътстващият ефект е премахване на известна особено важна причина за криза през 2011 г. и подсигуряване на полезни пазарни условия за развитие на стопански процеси.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар