неделя, 3 юли 2011 г.

Спорът за Р. Гърция

Конкретен спор, който се води за Р. Гърция е с тема: Какво да е държавното финансово управление в Р. Гърция, според ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.

При него, личната ми теза е резултат на мои изследвания, анализи, преценки и изводи.

Нейната същност е:

1) При употреба на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със Златни пари" се подсигурява развитие на диспропорции и стопанска криза, което определя съответното държавно финансово управление като грешка.
Тази непълноценност е означена „Грешка на Джон Лоу”.
Същата е допусната за първи пън в света през 1716 г. и през XXI век продължава в практика на държави, като заема позиция на особено важна причина за стопанска криза.

 2) При употреба на „Незлатни пари”, за да има пълноценно обществено развитие е необходимо прилагане (спрямо време със „Златни пари”) на усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Моля мои опоненти за отговор, кой е първичния автор на защитавана от тях позиция?

Опонентите ми не са творци на представяно от тях становище, защото с богатството на техния интелект, те нямаше да допуснат тази известна държавна финансова грешка.

Навярно са приели изразявано от тях от свои учители.
Те от своя страна също не са правили собствено изследване по дискутираната тема, защото нямаше да повторят очевидна грешка и са удължили  практика от свои учители и т. н. при изследване на случилото се ще разберем, че същността на това, което мои опоненти защитават е Джон Лоу, който по своя инициатива през 1716 г.,  за първи път в света е въвел доказала непълноценност да се ползват „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със Златни пари".

Участници при дискусия - кое е правилното:

1) „Въведената от Джон Лоу доказала своя непълноценност практика на продължение на държавно финансово управление от време със „Златни пари” и при нови условия с „Незлатни пари”

или

2) „Употреба на разработено от икономиста Иван Митев съпътстващо приложение „Противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза” -

са на позиция „Защитник на Джон Лоу”.

Мои опоненти са с качества на специалисти, който лично няма да допуснат създаване на такава държавна финансова грешка.

Тяхната непълноценна позиция не е резултат на конкретна тяхна лична преценка, а на догматична вяра към учители  ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, в т. ч. допускат „Грешка на Джон Лоу” и подпомагат запазване на „Капан на парите”.

На практика, вместо да бранят интереси за по-полезно обществено развитие на Р. Гърция – опоненти защитават в Р. Гърция да продължава грешката на Джон Лоу от 1716 г., което обрича балканската държава на развитие на криза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар