неделя, 10 юли 2011 г.

Пропускът на г-н Жан-Клод Трише
При преценка на дейност ясно се откроява слабост на председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) г-н Жан-Клод Трише.
Известно е как този европейски специалист призовава за по-силни финансови регулации, но малко са тези, които знаят че той не отчита конкретна грешка във финансовото управление на европейските държави.


Това е предпоставка за непълноценност при представени негови преценки и изводи.


Ситуацията е налична заради конкретна причина.

Вероятно пропускът при г-н Жан-Клод Трише е, че председателят на ЕЦБ не е направил лична преценка каква платформа на съответно държавно финансово управление е необходима, според условия на ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.

Г-н Жан-Клод Трише не е творец на защитавано от него становище, защото с богатството на своя интелект - при собствено изследване той нямаше да допусне сегашната държавна финансова грешка в европейските страни.

Навярно той е възприел мнението си от свои учители.

Тези преподаватели от своя страна също не са правили собствено изследване по тази тема, защото нямаше да повторят очевидната държавна финансова грешка и да са с продължена практика от предишни свои наставници.

При продължаващо разследване на случилото се през последните 295 години се разбира, че същността на това, което през 2011 г. г-н Жан-Клод Трише препоръчва е дейност на Джон Лоу, който по своя инициатива през 1716 г., за първи път в света е въвел доказана от живота непълноценност ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със Златни пари".

Практическата проява на г-н Жан-Клод Трише за кое е правилно:

1) „Въведената през 1716 г. от Джон Лоу доказала своята непълноценност практика на продължение на държавно финансово управление от време със „Златни пари” и при нови условия с „Незлатни пари”

или

2) „При ползване на „Незлатни пари”, за да има пълноценно обществено развитие е необходимо прилагане на „Съпътстващо противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”

-          е на позиция „Защитник на Джон Лоу”.

Непълноценната позиция на г-н Жан-Клод Трише не е резултат на конкретна негова лична преценка, а на догматична вяра към учители и свои колеги (в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.

Реалността през 2011 г. е следната – досега в Европа се ползват знания за платформа на съответно държавно финансово управление на равнище въведена от Джон Лоу през 1716 г. непълноценна практика за ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Практиката в Европа за неразвито държавно финансово управление при ползвани „Незлатни пари” е идентична с другите държави по света.

Необходимо е да се знае за пропуска на г-н Жан-Клод Трише, защото за да има пълноценно обществено развитие при условия на сегашното „Незлатно евро” е необходимо съпътстващо „Противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза”.

Първичните ефекти от унищожаване на досегашната държавна финансова грешка при европейските държави ще е намаление на ненужни правителствени разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Придружаващ ефект е отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на полезни пазарни условия за развитие на стопански процеси.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар