събота, 9 юли 2011 г.

Необходима е помощ за правителство


Изминаха две години от изборната победа на партия ГЕРБ.

Днес българското правителство продължава да е жертва в „Капана на парите”


На същото е необходимо да се помогне, тъй като има две възможности:


1) При запазване на сегашната държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е невъзможно пълноценно обществено развитие и (подобно на предходни) правителството е с подсигурен управленски провал.

Главното влияние на представения управленски недъг е ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

При условия на продължено свое непълноценно държавно финансово управление – правителството страда от собственото си поведение и колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

При тази ситуация, стопанската криза запазва своя потенциал и ще продължи да оказва лошо влияния на живота в Р. България.


2) С „Противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза” - правителството успешно ще премахне досегашно развитие на диспропорции и криза.

Първичните ефекти от унищожаване на „Грешката на Джон Лоу” са намаление на ненужни държавни разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Съпътстващи ползи са отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на полезни пазарни условия за развитие на стопански процеси.


Възможност №1 е доказана в практиката.

За №2 е необходимо Министерство на финансите да подобри с  „Модел Ресурси М” българско държавно финансово управление.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар