събота, 9 юли 2011 г.

Непълнота при преценки и изводи


По повод "Пакта евро плюс", в публикация "Доходите бяха заменени с кредити" в сайта на Софийската търговско-промишлена палата  са отчетени само позиции на автори, които показват, че не знаят за особено важна причина за стопанска криза.

Представените специалисти продължават да вярват на свои учители  ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, в т. ч. допускат „Грешка на Джон Лоу” и подпомагат запазване на „Капан на парите”.

Това е предпоставка за непълнота при представени преценки и изводи.

За пълноценно разкриване на истина са необходими знания, че изследвания са доказали: особено важната причина за стопанска криза през 2011 г. е наличие на конкретна държавна финансова грешка в европейските страни.

Стопанската ситуация в Европа е известна.

Европа е със стопанска криза заради своя собствена държавна финансова грешка, която продължава със съгласие на ръководители на ЕС и експерти от МВФ.

Същността на държавната финансова неразвитост е разкрита и нейната същност е „Ползване на „Незлатно евро”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.
Наличието на тази управленска непълноценност подсигурява развитие на диспропорции и стопанска криза.

Разбираемо е - за да се премахне стопанската криза в Европа е необходимо прекратяване на представената държавна финансова непълноценност.

Днес участниците в стопанския живот на Европа продължават да са жертви в „Капана на парите”

На съответните европейски правителства е необходимо да се помогне, тъй като има две възможности:


1) При запазване на сегашната държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е невъзможно пълноценно обществено развитие и (подобно на предходни) съответното правителство на европейска държава е с подсигурен управленски провал.

Главното влияние на представения управленски недъг е ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

При условия на продължено свое непълноценно държавно финансово управление – правителството страда от собственото си поведение и колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

При тази ситуация, стопанската криза запазва своя потенциал и ще продължи да оказва лошо влияния на живота във всяка европейска държава.


2) С „Противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза” – съответно правителство може успешно да премахне досегашно развитие на диспропорции и криза.

Първичните ефекти от унищожаване на „Грешката на Джон Лоу” е намаление на ненужни държавни разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Съпътстващият ефект е отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на полезни пазарни условия за развитие на стопански процеси.


Възможност №1 е доказана в практиката.

За №2 е необходимо съответното Министерство на финансите да подобри с  „Модел Ресурси М” собственото си държавно финансово управление.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар