вторник, 19 юли 2011 г.

Стопанската криза през 2011 г. е детска болест на пазарна икономика


Разрастването на стопанска криза в Европа се подсигурява от конкретна световна държавна финансова грешка, която е предпоставка за развитие на детска болест на пазарна икономика "Безпределна субсидия".
Този управленски недъг може да бъде премахнат.

Пример: До 24 часа време - след усъвършенстване с "Модел Ресурси М" на гръцко държавно финансово управление - трудностите за обслужване на дълга в Р. Гърция ще се овладеят за полезно разрешаване.

Същото е валидно при всяка държава.

Първичните ефекти след прекратяване в съответна страна на разкрита държавна финансова грешка е намаление на ненужни правителствени разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.
Полезни придружаващи влияния са отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на благоприятни пазарни условия за развитие на стопански процеси.

Употребата на нови за света знания за противодействие с “Модел Ресурси М” срещу стопанска криза подпомага „бедни” и „богати”.
Прекратяването на „Грешка на Джон Лоу” е благо за „бедни”, защото завишава възможности държавата да даде жизнено необходима помощ, за да оцелеят.
При продължаване на катастрофалната държавна финансова грешка, „богатите” също са обречени жертви в жестокия „Капан на парите”.
За ликвидиране на гибелното обстоятелство е потребно възможно по-рано премахване на представената сегашна глупост – продължен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари" при нови стопански условия с "Незлатни пари".

За съжаление при ръководители на европейски правителства, също при специалисти на Европейска централна банка и Международния валутен фонд е наличен проблем, че продължават необосновано да вярват на свои учители и колеги ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.
Това е предпоставка за непълнота при техни знания, заради която стопанската криза не е преодоляна.

Иван Митев – икономист

4 коментара:

 1. баси, ти наистина ли смяташ, че подобна криза се овладява за 24 часа, и в същото време си "икономист"?

  ОтговорИзтриване
 2. Здравей Анонимен,

  Стопанската криза пред 2011 г. е резултат от конкретна държавна финансова грешка, което по своята същност може да се определи като детска болест на пазарна икономика.

  Същността на разкритата непълноценност е ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

  Това е грешка, защото:

  1) При представената ситуация (за достатъчно време) винаги се достига до криза.

  2) При ползване на „Незлатни пари” е възможно по-полезно държавно финансово управление.

  Тъй като първата в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост с име на нейния автор като "Грешка на Джон Лоу".

  За „Грешката на Джон Лоу”:
  http://ivanmitev.blogspot.com/2011/01/1716.html

  Малко са икономисти по света, който да не знаят, че през 1716 по инициатива на Джон Лоу е станала първата в света замяна на „Златни” с „Незлатни пари”.

  Също така доскоро нямаше човек, който да е запознат, че тази полезна замяна е станала при условия на (вече разкрита) конкретна държавна финансова грешка.

  Стопанската криза ще се овладее за полезно разрешаване след прекратяване на причината, която я създава.

  Именно поради това обстоятелство твърдението "До 24 часа време - след усъвършенстване на съответно държавно финансово управление с прилагане на „Съпътстващо противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза” - управленските трудности за обслужване на дълга в съответна страна могат да се овладеят за полезно разрешаване" е изпълнимо.

  Само време е необходимо и Вие ще се уверите, че написаното е вярно.

  С уважение,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване
 3. Аз мисля че не можеш да обясниш нищо , бих си купил твоята книга , но само повтаряш едно също някакъв Ресурс М , дори няма едно свястно обяснение в сайта ти в 5 изречения какво е това.

  ОтговорИзтриване
 4. Здравейте „Анонимен”,

  Разбираемо е за налични първоначални трудности при представяне на всяка световна новост, в т. ч. и на „Ресурс М”.
  „Ресурсите М” съществуват от хилядолетия, те са неограничен брой и досега не бяха открити.
  Вие имате желание с няколко написани от мен изречения за разберете всичко за тях, което е мисия невъзможна.
  Произведението „ПАРИТЕ НЕ СА ЗЛАТО”, книга първа „ЗАКОНЪТ” е направено с цел да са налични записи на резултати от научни изследвания за „Обществения закон за Ресурс М” и всеки, който пожелае да ползва тези знания.
  Книгата „ЗАКОНЪТ” представя старта на начало за развитие на знания за „Ресурс М”.
  Вие сега се запознавате с първите знания за „Ресурс М” и ако имате желание и възможности можете сам да обогатите тези знания или наличните такива да се приложат в практика.
  Уверен съм, че сегашните знания за „Ресурс М” са достатъчни за тяхно полезно ползване за подобрение с „Модел Ресурси М” на държавно финансово управление.
  Същността на тяхната употреба може да се представи като „Съпътстващо противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”.
  Първичните ефекти са намаление на ненужни правителствени разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.
  Придружаващи полезности са отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на полезни пазарни условия за развитие на стопански процеси в Р. Гърция.

  За значение на знанията за „Ресурс М” може да се прецени според известни факти:
  Само преди няколко дни ръководителите на европейските държави отново обсъждаха проблема за дългова криза в Р. Гърция.
  Например, според г-жа Меркел „не може да се очаква бързо лесно решение за кризата в Еврозоната.”
  Причината за тези изводи на ръководителя на германската държава е, че тя и нейни експерти не познават същността на „Ресурс М” и съответно не използват тези знания.
  Със своите действия европейските ръководители, в т. ч. министрите в гръцкото правителство прилагат непълноценно държавно финансово управление, което подсигурява допълнително развитие на стопанска криза в Р. Гърция.
  Същността на разкритата държавна финансова грешка в Европа е ползване на „Незлатно евро”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.
  Също така, поведението на Европейския съюз подсигурява запазване на главно влияние на представения управленски недъг - ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

  При най-новите приети от Европейския съюз мерки се запазва причината за кризата, което означава – очакване на допълнително развитие на стопанска криза в Р. Гърция и нови болезнени щети за участници в стопански живот.

  Сегашната криза в Еврозоната (и в САЩ) е разбираема за всеки, който познава същността на „Ресурсите М”.
  По своята същност стопанската криза през 2011 г. е ясна проява на "детска болест на пазарна икономика" и лесно може да бъде неутрализирана, чрез премахване причината за нейно развитие.
  Налична е реална възможност до 24 часа време - след усъвършенстване с "Модел Ресурси М" на гръцко държавно финансово управление - трудностите за обслужване на дълга в Р. Гърция да се овладеят за полезно разрешаване.


  С уважение,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване