вторник, 26 юли 2011 г.

Знания за „Ресурс М”


Разбираемо е за налични първоначални трудности при представяне на всяка световна новост, в т. ч. и на знания за „Ресурс М”.
„Ресурсите М” съществуват от хилядолетия, те са неограничен брой и досега не бяха открити.
Много специалисти имат желание от няколко написани изречения да разберат всичко за тях, което е мисия невъзможна.
Произведението „ПАРИТЕ НЕ СА ЗЛАТО”, книга първа „ЗАКОНЪТ” е труд с цел налични записи на резултати от научни изследвания за „Обществения закон за Ресурс М” и всеки, който желае да ползва тези знания.
Книгата „ЗАКОНЪТ” представя старта на начало за развитие на знания за „Ресурс М”.
Хората сега осъзнават първите знания за „Ресурс М” и ако някой от тях има желание и възможност може сам да обогати тези знания или наличните такива да се приложат в практика.
Уверен съм, че сегашните знания за „Ресурс М” са достатъчни за тяхно полезно ползване за подобрение с „Модел Ресурси М” на държавно финансово управление.
Същността на тяхната употреба може да се представи като „Съпътстващо противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”.
Първичните ефекти са намаление на ненужни правителствени разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.
Придружаващи полезности са отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на полезни пазарни условия за развитие на стопански процеси в Р. Гърция.

За значение на знания за „Ресурс М” може да се прецени според известни факти:

Само преди няколко дни ръководителите на европейските държави отново обсъждаха проблема за дългова криза в Р. Гърция.
Например, според г-жа Меркел „не може да се очаква бързо лесно решение за кризата в Еврозоната.”
Причината за тези изводи на ръководителя на германската държава е, че тя и нейни експерти не познават същността на „Ресурс М” и съответно не използват тези знания.
Със своите действия европейските ръководители, в т. ч. министрите в гръцкото правителство прилагат непълноценно държавно финансово управление, което подсигурява допълнително развитие на стопанска криза в Р. Гърция.
Същността на разкритата държавна финансова грешка в Европа е ползване на  „Незлатно евро”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.
Също така, поведението на Европейския съюз подсигурява запазване на главно влияние на представения управленски недъг - ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

При най-новите приети от Европейския съюз мерки се запазва причината за кризата, което означава – очакване на допълнително развитие на стопанска криза в Р. Гърция и нови болезнени щети за участници в стопански живот.

Сегашната криза в Еврозоната (и в САЩ) е разбираема за всеки, който познава същността на „Ресурсите М”.
По своята същност стопанската криза през 2011 г. е ясна проява на "детска болест на пазарна икономика" и лесно може да бъде неутрализирана, чрез премахване причината за нейно развитие.
Налична е реална възможност до 24 часа време - след усъвършенстване с "Модел Ресурси М" на гръцко държавно финансово управление - трудностите за обслужване на дълга в Р. Гърция да се овладеят за полезно разрешаване.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар