четвъртък, 14 юли 2011 г.

Дискусия за „Грешка на Джон Лоу”


Уважаеми дами и господа,

Внимателно се запознавам със съдържание на написано от Вас и отговарям на Ваши въпроси.
(Моля посочете на кой Ваш конкретен въпрос не съм отговорил?)

Известно е, че резултатите  от мои изследвания са публични.
Всеки има възможност да се запознае с тях чрез

Блогът на икономиста Иван Митев:

Блогът за спасение на Р. Гърция от стопанска криза:

също и при сайта

Забележка: Ако на сайта не се вижда текст, моля ползвайте Mozilla Firefox или Google Chrome

За тези, които желаят по-задълбочено да разучат резултати от мои многогодишен труд могат да ползват произведение “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”, която бе представена на 06.12.2010 г. в Националния прес клуб на БТА град София и е в наличност  в книжарници, а останалите мои книги са изчертани и могат да се намерят само в библиотеки или при техни притежатели.

Всеки има възможност да каже при коя публикация в блоговете ми или в моя книга, на коя страница, съответно на кой ред са открили моя грешка.
Мога да Ви уверя, че книгите ми са четени от много специалисти, но досега нямам сведение да са намерили грешки при публикувани изводи.

Специалистите, които са чели мои публикации знаят за мое мнение, че откриване на „Грешка на Джон Лоу” не е революционно дело, а нормален еволюционен процес при човешката цивилизация, при който е разкрита грешка при нещо, което е започнало в света през 1716 по инициатива на Джон Лоу, но същото е извършено при условия на конкретна държавна финансова грешка, поради която се подсигуря развитие на диспропорции и стопанска криза.


Малко са икономисти по света, който да не знаят, че през 1716 по инициатива на Джон Лоу е станала първата в света замяна на „Златни” с „Незлатни пари”.
Също така доскоро нямаше човек, който да е запознат, че тази полезна замяна е станала при условия на (вече разкрита от мен) конкретна държавна финансова грешка.

В практиката се констатира, че малцина са тези, които се включват в дискусии за разкритата световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.
Не е трудно да се прецени, че това е така, защото досега потенциални участници в дискусии не знаеха за тази държавна финансова непълноценност, съответно за нейното катастрофално влияние върху съответно стопанство и при тях има изключителна проява на изненада.
Тази шокираща изненада бе налична и при дискусии в „Икономическия институт на БАН”, със специалисти от Министерски съвет, Българска народна банка, представители на Международния валутен фонд в Р. България и при други, в т. ч. и с участници в дискусионни форуми на в „Капитал”, в.” Дневник”, в. „Сега”, Investor.bg, Darik finans и други.

Истина е, че специалисти са изненадани, че само до 24 часа след като се премахне особено важната причина за нейно развитие чрез „Съпътстващо противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза” е възможно успешно да се неутрализира сегашната стопанска криза в съответна държава.

Много от тях, след като се запознаят с резултати на мои изследвания търсят отговор на въпроса: Как е възможно човечеството 295 години да не открие тази катастрофална държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” и в резултат на това да понася толкова болезнени стопански щети?

При зададен един и същ въпрос 100 пъти (Кое е причината за стопанската криза през 2011 г.?) – то и верният отговор ще е наличен 100 пъти (Особено важната причина за развитие на стопанска криза през 2011 г. е конкретна държавна финансова грешка в съответна страна).

Забелязани от специалисти повторения при представяне е в резултат на това, че при дискусии следва многократно да се отговаря на едни и същ въпрос, свързан с основната причина за стопанската криза през 2011 г.

Доказателство: Само след прекратяване на „Грешката на Джон Лоу” може успешно да се премахне стопанска криза през 2011 г.

Аз публикувам разкрито според мои възможности и навярно има други по-добри начини за обнародване на новости, които открито представям за да се знае истината и за възможно успешно неутрализиране на сегашна стопанска криза в съответна страна.

Един от проблемите е, че (тъй като преди моето откритие представяната държавна финансова грешка е била неизвестна) много сегашни специалисти са неволни съучастници при продължаване на „Грешката на Джон Лоу” и може лесно да се разбере какво желание имат да се „дискутира” за разкритата държавна финансова непълноценност.
Реалността е следната - днес при спорът за наличие на „Грешка на Джон Лоу” – противниците на разкриване на този държавен финансов недъг са на такова „научно ниво”, че тяхното поведение може да се сравни с виждане на древни „специалисти” , които са защитавали теза, че земята е плоска.
„Грешката на Джон Лоу” не е художествена измислица, а научен факт и той не може да остане прикрит.

Днес ние дискутираме дали
(1) да продължи досегашния катастрофален начин на държавно финансова управление, което е особено важна причина за сегашната стопанска криза
или
(2) да се приложи (спрямо времето със „Златни пари”) усъвършенствано в „Модел Ресурси М” държавно финансово управление, за да може успешно да се преодолее сегашна стопанска криза.

След осъзнаване на същността на държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” и нейното катастрофално влияние за стопанско развитие ще е време, когато специалисти с насмешка ще се отнасят към досегашна 295 годишна световна практика с продължаване на „Грешката на Джон Лоу”.

Тогава спорът няма да е „Дали да се ползва усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансова управление”, а дискусията ще бъде „Как да се прилага Модел Ресурси М”.

Диспутът дали „има” или „няма” „Грешка на Джон Лоу” е много малка част при съпътстващи дискусии, защото откриването на съществували хилядолетия „Ресурси М” е с много по-значимо стопанско значение.


Спрямо за „Грешката на Джон Лоу”, други водещи се дискусии са с теми:

1.  Тайна при „Капан на парите”.
2.  „Безпределна субсидия”.
3.  „Закономерност на Безпределна субсидия”.
4.  „Противоречие на Джон Лоу”
5.  Същност на „Принципа на Джон Лоу”.
6.  Непригодност на начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари” при стопанство с ползване на „Незлатни пари”.
7.  „Ресурс М”.
8.  „Обществен закон за Ресурс М”.
9.  Закономерност за Регистриран Ресурс М.
10. Родове Ресурси М.
11. Второ разграничение на Ресурси М.
12. Функции на Регистрирани Ресурси М.
13. Прилики и висша разлика между Регистрирани Ресурси М и пари.


Също за:

1. „Модел Ресурси М”.
2. Доктрина: „Съпътстващо противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”.
и още други.


Може да бъдем уверени, че много скоро специалисти няма да се занимават с „Грешка на Джон Лоу”, която ще е част от стопанска история и „Ресурсите М” ще са заели позиция на водещ елемент в стопанство.
За изучаване на същите ще има съответни катедри „Ресурси М” в университети и други специализирани научни звена.

Няма да е далеч деня, когато в съответно правителство ще започне своя работа и „Министерство на Ресурси М”.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар