четвъртък, 7 юли 2011 г.

Проблемът при долара


Много специалисти преценят възможности за развитие на американския долар.
Заради допускан конкретен пропуск - техните предсказания са непълноценни.
Слабостта е, че не отчитат наличие на кардинална причина за сегашно състояние на тази световна валута.
През 2011 г. Федералният резерв на САЩ (ФЕД) работи при условия на потенциална криза.
Данъкоплатците на САЩ не знаят, че управленските трудности се развиват поради наличие на конкретна държавна финансова грешка на тяхно правителство, която продължава с мълчаливо съгласие от Международния валутен фонд (МВФ).

Прилаганите съвети от експерти на МВФ за подпомагане на правителство на Президента Барак Обама (повишение на задължения за данъкоплатци, намаление на държавни разходи и други) са недостатъчни, защото запазват особено важна причина за криза.
Същите стимулират допълнително развитие на стопански диспропорции и криза.

Животът доказва, при запазване на държавната финансова грешка „Ползване на „Незлатен долар”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златен долар” съответните държавни власти не могат да постигнат желани резултати.
При криза, с икономически следват и жестоки социални щети за участници в стопанския живо.

Днес работата на ФЕД е силно затруднена, защото при продължаване на „Грешката на Джон Лоу” в САЩ, същата няма възможност за полезно решение за успешно преодоляване на криза.
ФЕД е особена „голяма богата” жертва на непълноценно държавно финансово управление, което продължава в американската държава.

При представената обстановка – във всяка страна, за ръководство на съответна Централна банка (ЦБ) не е възможно полезно поведение.
Каквото да направят специалистите на ЦБ поредното държавно управление е с потенциален провал, защото се проявяват стопански диспропорции и (за достатъчно време) започва криза, която е резултат от въздействие на разкритата държавна финансова неразвитост.

С примамка завишена полезност на „Незлатен", спрямо „Златен долар, през 1972 г. държавните власти на САЩ попаднаха в "Капана на парите”.
Присъствието в "Капана на парите" за "малко време" е "лекарство", тъй като е възможна ползване на примамка.
"Капанът на парите" за "достатъчно време" е "отрова", защото се понасят болезнени жестоки щети от развиващи се диспропорции и криза.
С този дефект, съответните държавни власти са с намалени бюджетни постъпления, увеличени плащания и не могат да прекратят регресивни икономически прояви.
Участниците в стопанския живот, в т. ч. ФЕД, търговски банки, министрите от правителството и самия президент Барак Обама са жертви в „Капана на парите”.
Правителството (подобно на предходни) е самообречено на политически провал.

Продължаването на тази клопка в САЩ е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатния долар” подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Представената катастрофална държавна управленска уловка е поправима и същата може успешно да се неутрализира чрез съпътстващо противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза.

До 24 часа след начало на премахване на разкритата държавна финансова грешка ще се получи потенциален полезен обществен ефект - изразяващ се в намаления на ненужни държавни разходи, наличие на допълнителни бюджетни пазарни приходи и ще е почнало успешно преодоляване на криза.

За правителството на САЩ има две възможности:

1) При запазване на досегашната своя държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е невъзможно  трайно прекратяване на стопанска криза и успешна политика за долар.

При условие продължение на този управленски недъг – правителството на САЩ страда от собствено поведение и колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

2) С усъвършенствано с "Модел Ресурси М" държавно финансова управление на САЩ се прекратява катастрофална държавна управленска грешка и се премахва досегашно подпомагане на диспропорции и криза, което пряко закриля потребителни качества на долар.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар