понеделник, 4 юли 2011 г.

Открита молба до Ректора на УНСС град София


Уважаеми г-н Ректор на УНСС,

В много дискусии нещото, което разграничава моя позиция от тази на възпитаници на УНСС е разбиране за особено важна причина за стопанска криза.

Противопоставянето е свързано поради разлика между мое и тяхно мнение за правилност на платформа на съответно държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.

Моето становище е известно:

1. „Незлатните пари” имат различни качества, по отношение тези при „Златни пари”.

2. В съответно стопанство, ползването на „Незлатни пари” е по-полезно, спрямо приложение на „Златни пари”, което е доказано в световна практика.

3. При употреба на „Незлатни пари”, за да има пълноценно обществено развитие е необходимо противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза.


Мнението на възпитаници на УНСС съвпада с предадени на тях знания.

Молбата ми е за съдействие за опонент, което в защита на преподавани в УНСС град София знания за платформа на съответно държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари” да проведе с мен дискусия.

Едва ли някой досега е питал – при представената тема, каква творческа позиция защитават преподаватели и възпитаници на УНСС град София?

Да потърсим отговор - кой е първичния автор на представяна от потенциален мой опонент позиция?

Уверен съм, че опонентът ми не е творец на защитавано от него становище, защото с богатството на своя интелект - при собствено изследване той нямаше да допусне досегашната държавна финансова грешка.

Навярно той е възприел мнението си от свои учители.

Тези преподаватели от своя страна също не са правили собствено изследване по дискутираната тема, защото нямаше да повторят очевидната държавна финансова грешка и са с продължена практика от предишни свои наставници.

При продължаващо разследване на случилото се разбира, че същността на това, което моят опонент препоръчва е дейност на Джон Лоу, който по своя инициатива през 1716 г., за първи път в света е въвел доказана от живота непълноценност ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със Златни пари".

Практическата проява на моя опонент за кое е правилно:

1) „Въведената от Джон Лоу доказала своята непълноценност практика на продължение на държавно финансово управление от време със „Златни пари” и при нови условия с „Незлатни пари”

или

2) „При ползване на „Незлатни пари”, за да има пълноценно обществено развитие е необходимо прилагане на „Съпътстващо противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”

-          са на позиция „Защитник на Джон Лоу”.

Непълноценна позиция на съответния опонент не е резултат на конкретна негова лична преценка, а на догматична вяра към учители (в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.

Реалността през 2011 г. е следната – досега в УНСС се преподават знания за платформа на съответно държавно финансово управление на равнище въведена от Джон Лоу през 1716 г. непълноценна практика с ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Учебният процес по тази тема в УНСС град София е идентичен с всички други университети по света.

За подобрено обучение на студенти в УНСС град София (както при всеки друг университет) е необходима промяна при преподаване на знания за платформа на съответно държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.


С уважение,

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар