петък, 29 юли 2011 г.

Кризата в САЩ може успешно да се овладее до 24 часа времеБанкрутът, също и частичния фалит на САЩ не е полезен, защото не спасява участници в стопанския живот от жестоки последици в стопанска криза.

Решението за повишение на законово равнище на държавен дълг осигурява временно отлагане ескалация на стопанска криза, но не е пълноценно, защото води до завишени бъдещи стопански щети.

Икономически анализи разкриха, че стопанската криза в САЩ е резултат от конкретна държавна финансова грешка, която може да бъде прекратена.

Пред 2011 г., запазена държавна финансова грешка подсигурява развитие на процес на стопанска криза в САЩ и американското правителство е с ненужно завишени разходи и ограничени бюджетни приходи.

Същността на разкритата непълноценност при държавно управление на САЩ е ползване на „Незлатен долар”, при грешка за запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Изпълнението на досегашни указания от експерти на Международния валутен фонд за подпомагане на американско правителство (повишени задължения за данъкоплатци, намаление на полезни държавни разходи и други) са непълноценни, защото запазват особено важна причина за стопанска криза в САЩ.

За нeутрализиране на сегашна стопанска криза в САЩ е потребно възможно по-рано премахване на налична при американско държавно финансово управление на въведена през 1716 г. по инициатива на Джон Лоу световна държавна управленска непълноценност – употреба на „Незлатни пари” с грешно запазване на стария начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Тайната за подсигуряване на държавна дългова криза е разкрита и само до 24 часа време - след подобрение с "Модел Ресурси М" на американско финансово управление - трудностите за обслужване на дълга в САЩ ще се овладеят за полезно разрешение.

За правителство на президента Барак Обама има две възможности:

Първа: При запазване на сегашната своя държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е невъзможно пълноценно обществено развитие в САЩ и е подсигурен управленски провал.

При условия на продължено свое непълноценно държавно финансово управление – правителството на САЩ страда от собствено поведение и колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

При тази ситуация, кризата ще продължи да оказва лошо влияния на стопанския живот в САЩ и други страни.

Втора: Със съпътстващо противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза, правителството на президента Барак Обама успешно ще премахне досегашно развитие на диспропорции и криза.

Първичните ефекти от унищожаване на „Грешка на Джон Лоу” са намаление на ненужни държавни разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Полезни придружаващи влияния са отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на благоприятни пазарни условия за развитие на стопански процеси.

"Първата" възможност е доказана в живота.

За осъществяване на "Втората" е необходимо Министерство на финансите на САЩ да приложи знания за Ресурс М.

Прилагането на нови за световната наука и практика знания за противодействие с “Модел Ресурси М” срещу стопанска криза в САЩ подпомага с еднакъв потенциал нейни „бедни” и „богати” жители.

При прекратяване на „Грешка на Джон Лоу” са облагодетелствани „бедните”, защото се увеличават възможности държавата да им предостави жизнено необходима за тях социална и друг вид помощ, за да оцелеят.

При условия на продължаване на „Грешка на Джон Лоу”, „богатите” американци са обречени жертви в съществуващия „Капан на парите” и техния живот е застрашен.

Спасението на американски граждани е възможно при  ликвидиране на тяхна гибелна позиция на жертви.

Потребно е възможно по-рано прекратяване в САЩ на налична проява на грешка на Джон Лоу – нови условия с „Незлатен долар” при запазен стар начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Пълноценното обществено развитие на САЩ може да се осъществи само със съобразено с качества на „Незлатния долар” подобрено с „Модел Ресурси М” американско държавно финансово управление.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар