петък, 12 август 2011 г.

Дълговата криза е успешно преодолима


През 2011 г. „дългът и дефицитът" в съответен държавен бюджет (в т. ч. и във всяка европейска страна) са последица (резултат) от конкретна държавна финансова грешка, т. е. ако грешката я няма – ще липсват и „дългът и дефицитът”.

Този държавен управленски недъг е реален и неговото влияние не зависи от това дали се знае за него и/или не се зачита негова наличност.

Европейската дългова криза е проява на „детска болест на пазарна икономика” и лесно може да се отстрани чрез ликвидиране на причина, т. е. за да се премахне сегашно ниво на „дълг и дефицит" в съответна страна е необходимо прекратяване на негова причина, т. е. премахване на разкритата държавна финансова грешка.

Досега - заради наличие на своя финансова грешка – правителството е с ненужно завишени разходи и ограничени приходи, което подсигурява дефицита и води до неизбежна стопанска криза.

След прекратяване на вече разкрита държавна финансова грешка (което е възможно чрез подобрение с „Модел Ресурси М” на съответно държавно финансово управление) – правителството е с намалени ненужни разходи и с налични пазарни приходи за финансиране на свои дейности за закрила на потребителни качества на пари.

Във всяка европейска страна, при запазване в достатъчно време на представената никому ненужна държавна управленска непълноценност – ползване на „Незлатни пари” при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари” (която съществува поради досегашна неразвитост на научни знания) ескалацията на стопанската криза е неотстранима, което е доказано в практика.

През 2011 г. тайната за разрастване на сегашната стопанска криза е разкрита и до 24 часа време - след подобрение с "Модел Ресурси М" на съответно държавно финансово управление - трудностите за обслужване на дълга в съответната страна ще се овладеят за полезно разрешение.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар