петък, 19 август 2011 г.

Световна жизнена необходимост


За да се намери верния изход от сегашна международна стопанска ситуация - световната потребност е осъзнаване на верен отговор на въпроса "Какво следва да е съответно държавно финансово управление, според ползвани "Златни" или "Незлатни пари"?

За да не се развиват през 2011 г. диспропорции и стопанска криза, качествената разлика на „Незлатни” спрямо „Златни пари” изисква при употреба на "Незлатни пари" да се ползва (спрямо времето със "Златни пари") подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

При сегашната държавна финансова грешка (ползване на „Незлатни пари”, при запазен несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”) не се прави тази жизнено необходима разлика при съответно държавно финансово управление, според ползвани "Златни" или "Незлатни пари" и заради това се развиват диспропорции и стопанска криза.

За съжаление, за някой правенето на разлика при съответно държавно финансово управление, според качества на ползвани "Незлатни" спрямо "Златни пари" е "ненормално икономическо мислене".

Необяснимо защо, за него е "нормално при държавно финансово поведение", независимо от ползване на "Незлатни" вместо "Златни пари" да се запазва старото от времето на "Златни пари" държавно финансово управление, което поведение може да се определи като "Грешка на Джон Лоу", която е особено важна причина за стопанска криза.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар