четвъртък, 25 август 2011 г.

Полезни знания


Полезно е да знаем, че кризисните процеси при съответни държавни дългове са резултат от конкретна държавна финансова грешка - ползване на „Незлатни пари”, при запазен несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

До 24 часа време, след прекратяване на тази катастрофална държавна финансова грешка – сегашните проблеми по обслужване на съответен държавен дълг ще са овладени.

Увеличението на златните запаси при съответна Централна банка (ЦБ) е подход с противоречив ефект, защото подсигурява съпътстващо глобално инфлационно развитие.

ЦБ нямат пълноценна възможност да помогнат съответни държавни власти за спасение от стопанска криза, защото същата е резултат от представената държавна финансова грешка, в условията на която самите ЦБ (например ФЕД в САЩ, ЕЦБ в Европа) са обречени жертви.

Възможният подход за сполучливо премахване на стопанска криза през 2011 г. е известен - прилагане (спрямо време със "Златни пари") на усъвършенствано с "Модел Ресурси М" държавно финансово управление.

Изследванията доказват наличност на „Обективен финансов закон за противодействие срещу стопанска криза”: При ползване на „Незлатни пари” в съответна страна, успешното противодействие срещу стопанска криза е възможно само при подобрено с „Модел Ресурси М” нейно държавно финансово управление.


Иван Митев – икономист

1 коментар: