събота, 13 август 2011 г.

Непълноценни решения в Италия


Приетите на 12 август 2011 г. от правителството на Италия „Мерки за противидействие на стопанска криза” са непълноценни, защото запазват наличие на особено важната причина за развитие на стопанска криза - конкретна държавна финансова грешка.

Същите само временно отлагат ескалация на криза, но за сметка на увеличени бъдещи щети за участници в стопански живот.

За да не повтаряме налична публикация - за същността на "Държавната финансова "Грешка на Джон Лоу" може да се прочете на http://ivanmitevbg.blogspot.com/2011/08/blog-post_7450.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар