сряда, 20 юли 2011 г.

Проблемът на финансовия министър


Много специалисти правят преценки за качества на финансов министър в съответна страна.

Слабост при тях е пропускът, че през първите години на XXI век – съответният специалист на този отговорен държавен пост е обречена жертва на наследен непълноценен начин на държавно финансово управление.

Знае се, че развитието на стопанска криза е резултат от конкретна държавна финансова грешка, която ако се прекрати – кризата ще се премахне.

Същността на разкритата непълноценност при държавно управление е ползване на „Незлатни пари”, при грешка за запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”, което е детска болест на пазарна икономика.

Пример: До 24 часа време - след усъвършенстване на гръцко държавно финансово управление с прилагане на „Съпътстващо противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза” - кризата в Р. Гърция може да се овладее за полезно разрешаване.

Изпълнението на досегашни указания от експерти на Европейския съюз и Международния валутен фонд за подпомагане на финансово министерство (различни помощи, приватизационни програми, повишени задължения за данъкоплатци, намаление на полезни държавни разходи и други) са непълноценни, защото запазват особено важна причина за стопанска криза.

Проблемът е, че при запазване на сегашна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е невъзможно пълноценно обществено развитие и финансовият министър е с подсигурен управленски провал.

Главното влияние на представения управленски недъг е ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

При условия на продължено непълноценно държавно финансово управление – всеки финансов министър страда от собствено съгласие за наличие на разкрита държавна финансова грешка и колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

Необяснимо защо – финансовите министри продължават необосновано да вярват на свои учители и колеги ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.
Това е предпоставка за непълнота при техни преценки.

При тази ситуация, стопанската криза запазва своя потенциал и продължава да е с лошо влияния на стопанския живот.

За нeутрализиране на сегашна стопанска криза в съответна страна е потребно финансовия министър да вложи свои способности за възможно по-рано премахване на налична при държавно финансово управление, въведена през 1716 г. по инициатива на Джон Лоу световна държавна управленска глупост – употреба на „Незлатни пари” с грешно запазване на стария начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

До 24 часа време - чрез усъвършенстване на държавно финансово управление с прилагане на „Съпътстващо противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза” – стопанската криза може да се овладее за полезно разрешаване.

Първичните ефекти от прекратяване на сегашна държавна финансова грешка в съответна държава чрез усъвършенствано с „Модел Ресурси М” нейно държавно финансово управление е намаление на ненужни правителствени разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Полезни придружаващи влияния са отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на благоприятни пазарни условия за развитие на стопански процеси.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар