сряда, 13 юли 2011 г.

За пълноценно обществено развитие


За да се усъвършенства общественото развитие в Р. България след 22 години преход към пазарна икономика е необходимо да се премахне особено важна причина за сегашна нежелана действителност.

Проблемът в нашата страна през тези години е, че живеем при наличие на катастрофална държавна финансова грешка.

Тъй като първата в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост в Р. България с името на нейния световен автор като "Грешка на Джон Лоу".

При продължаване на нейното съществуване в Р. България, всяко българско правителство е жертва на собствено управленско поведение и колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

Наличието на тази клопка е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.
При примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, държавните власти на Р. България са в "Капана на парите”.

Днес много специалисти продължават да вярват на свои учители  ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, в т. ч. допускат „Грешка на Джон Лоу” и подпомагат запазване на „Капан на парите”.

Това е предпоставка за непълнота при техни преценки и изводи.

Заради тази управленска неразвитост - българските правителства са с държавен бюджет с налични ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
Именно наличието на тази (доскоро неизвестна) държавна финансова "Грешка на Джон Лоу" е особено важната причина за днешната криза в българското стопанство.

При условия на „Незлатни пари”, за пълноценно обществено развитие е необходимо да се прилага усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

При употреба на усъвършенствувано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление се премахват ненужни държавни разходи и са налични допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи, което ще подсигури пълноценно обществено развитие.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар