вторник, 12 юли 2011 г.

За високите кредитни лихви

Днес в Р. България има особено важен управленски проблем – наличие на конкретна държавна финансова грешка, поради която се подсигурява развитие на диспропорции и криза, и винаги съответни правителства достигат осигурен политически провал.

При условия на продължено непълноценно държавно финансово управление – всяко правителство страда от собствено поведение и колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

Не е налична политическа сила (от управляващи и/или от опозиция), която да е признала наличността на представения кардинален държавен финансов проблем.

Поради тази причина – които и да са поредни нови управляващи – те са с подсигурен свой провал.

Същността на разкритата непълноценност в българско финансово управление е ползване на „Незлатен лев”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

При тези стопански условия кредитния риск е завишен, застрашено е съществуване на българските търговски банки и те заради свое спасение воюват за възможно най-високи лихви при кредити.

Банките, кредитополучателите и останалите участници в стопанския живот, в т. ч. и министрите от управляващо правителство са жертви в „Капана на парите”.

В днешната кризисна стопанска ситуация има полезно решение.

За пълноценно обществено развитие при условия на „Незлатни пари” е необходимо прилагане на „Съпътстващо противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза”.

Първичните ефекти от унищожаване на сегашната държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” в българската държава е намаление на ненужни правителствени разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Придружаващ ефект е отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на полезни пазарни условия за развитие на стопански процеси, в т. ч. по-изгодни лихви за участници в стопански живот.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар