понеделник, 18 юли 2011 г.

Какво не се разбира?


Всеки, който желае може да разбере сегашната държавна финансова грешка, заради която се развива стопанска криза.

Нейната същност е ползване на държавно финансово управление от време със „Златни пари” при нови условия с „Незлатни пари”.

По друг начин казано, качествата на „Незлатните” са различни спрямо тези при „Златните пари” и поради това, при ползване на „Незлатни пари” – за да има условия за пълноценно обществено развитие е необходимо усъвършенствано (спрямо времето със „Златни пари”) държавно финансово управление.
Представеното усъвършенстване става със „Съпътстващо противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”.

Наличността на разкритата държавна финансова грешка подсигурява развитие на диспропорции и криза и поради това, че грешката се запазва при изпълнение на досегашни указания от експерти на Европейския съюз и Международния валутен фонд за подпомагане на гръцко правителство (стотици милиарди евро парични помощи, приватизационни програми, повишени задължения за данъкоплатци, намаление на полезни държавни разходи и други) не е възможно успешно преодоляване на стопанската криза в балканската страна.

За да я няма тази предизвикваща криза държавна финансова грешка е необходимо при условия с „Незлатни пари” да се прилага подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Например: До 24 часа време - след усъвършенстване на гръцко държавно финансово управление с прилагане на „Съпътстващо противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза” - управленските трудности за обслужване на дълга в Р. Гърция могат да се овладеят за полезно разрешаване.

Същото е валидно при всяка държава.

Първичните ефекти след прекратяване на сегашна държавна финансова грешка в съответна страна чрез усъвършенствано с „Модел Ресурси М” нейно държавно финансово управление е намаление на ненужни правителствени разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Полезни придружаващи влияния са отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на благоприятни пазарни условия за развитие на стопански процеси.

Какво не се разбира?

„Многогодишната грешка при съответно държавно финансово управление” може успешно да се прекрати чрез представено подобрение на държавно финансово управление, което ще премахне сегашна стопанска криза.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар