събота, 16 юли 2011 г.

За „Антикризисният план на правителство”


Г-н Бойко Борисов – Министър-председател на Министерски съвет на Р. България обяви, че антикризисният план, приет през март 2010 г., се актуализира.
За да се прекрати сегашна държавна слабост е необходимо българското правителство да предприеме конкретни мерки за премахване на особено важна причина за подсигуряване на стопанска криза.

Знае се, че стопанската криза в Р. България е резултат от конкретна държавна финансова грешка, която бързо може да бъде прекратена.

Същността на разкритата непълноценност при държавно управление на Р. България е ползване на „Незлатен лев”, при грешка за запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

При съхраняване на сегашна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е невъзможно пълноценно обществено развитие и е подсигурен правителствен провал.
Основното влияние на представения управленски недъг е ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
При условия на продължено свое непълноценно държавно финансово управление – правителството на ГЕРБ страда от собствено поведение и колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.
При тази ситуация, кризата ще продължи да оказва лошо влияния на стопанския живот в Р. България.

Изпълнението на досегашни указания от експерти на Европейския съюз и Международния валутен фонд за подпомагане на българско правителство (приватизационни програми, за задължения на данъкоплатци, намаление на полезни държавни разходи и други) са непълноценни, защото запазват особено важна причина за стопанска криза в Р. България.

За нeутрализиране на сегашна привидно тиха стопанска криза в Р. България е потребно възможно по-рано премахване на налична при българско държавно финансово управление на (въведена през 1716 г. по инициатива на Джон Лоу) световна държавна управленска глупост – употреба на „Незлатни пари” с грешно запазване на стария начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Проблемът за стопанската криза в Р. България може да бъде полезно разрешен чрез усъвършенстване на българско държавно финансово управление с прилагане на „Съпътстващо противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза”.

Първичните ефекти от прекратяване на сегашна държавна финансова грешка в българската държава чрез усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление е намаление на ненужни правителствени разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Полезни придружаващи влияния са отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на благоприятни пазарни условия за развитие на стопански процеси.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар