неделя, 2 юни 2013 г.

Непълноценно мнение

Дълг или икономически растеж - това е въпросът

Високите нива на дълг към БВП в крайна сметка пречат на дългосрочния икономически растеж, заключава професорът по икономика Майкъл Боскин


Мнение:

 

Професор Майкъл Боскин не отчита, че при наличие на държавна грешка (негоден за парите начин на държавно управление), всяко правителство колкото по-добре работи да осигурява икономически растеж - толкова по-силен потенциал за криза се развива.

 Тази катастрофална зависимост не е обществено известна и продължава да нанася жестоки щети за хората.

Пример: Ако тази слабост липсваше – държавите нямаше да имат наличните през 2013 г. дългове.

За да е възможна полезна промяна е необходим ГОДЕН за парите начин на държавно управление.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар