петък, 14 юни 2013 г.

Неволята на ЕЦБ

Инфлацията в еврозоната се ускорява

http://www.investor.bg


Мнение:

При условия на сегашно негодно за евро държавно управление, Европейската централна банка (ЕЦБ) не може да осигури успешно прекратяване на стопанска криза, тъй като причината не е в нейна компетентност.

ЕЦБ е жертва на държавна грешка и колкото по-добре изпълнява свои задължения за осигуряване на икономически растеж – толкова по-голям потенциал за европейска криза ще се развие.

При негодно за евро държавно управление:

1. В съответно стопанство се развиват диспропорции.

2. Колкото повече ЕЦБ подпомага развитие на икономически растеж – толкова повече се разрастват тези диспропорции.

3. Уголемените диспропорции създават трудности и (след достатъчно време) криза.

До 24 часа време след като се ликвидира причина – кризата в Еврозоната ще е отстранена.

Пример: Ако Гърция бе подобрила своето държавно управление и същото е годно за евро – тази страна щеше да е със завишени възможности да плаща дълговете си в срок и притежатели на гръцки държавен дълг няма да понасят щети за над 105 милиарда евро.

Иван Митев – икономист


Няма коментари:

Публикуване на коментар