четвъртък, 27 юни 2013 г.

За „Данъкът върху банкови трансакции”

ЕК изненадващо отложи банковия данък


Мнение:


При въвеждане на „Данък върху банковите трансакции в Европа, европейските ръководители не отчитат катастрофално влияние на държавна грешка, заради която се развиват трудности.

Сега потенциалът за стопанска криза в Европа се уголемява заради негодно за евро държавно управление.

Пример: Ако тази слабост липсваше – европейските държави нямаше да имат наличните през 2013 г. дългове.

При запазване на наличен държавен недъг, който и каквото да прави, включително ползване на данък върху банковите трансакции - не е възможно успешно предотвратяване развитие на сегашна криза.

Животът доказа, че при условия с непълноценно държавно управление политиците са обречени жертви на държавна грешка и колкото повече работят да осигурят икономически растеж – толкова по-голям потенциал за стопанска криза се развива и по-значим е техния провал.

Тази коварна зависимост не е обществено известна и продължава да нанася вреди.

Ползването на предложения „Данък върху банковите трансакции” не може да осигури спасение от криза, а допълнително ще завиши стопански трудности на участници в стопански живот, в т. ч. на банки.

Развитието на потенциал за сегашна криза ще се прекрати чрез премахване на нейна причина.

Възможно е сполучливо подобрение на държавно управление.

До 24 часа време след ползване на ГОДНО за евро управление – опасността от стопанска криза в Еврозоната ще е премахната.

Пример: Ако Гърция бе подобрила своето държавно управление и същото е годно за евро – тази страна щеше да е със завишени възможности да плаща дълговете си в срок и притежатели на гръцки държавен дълг няма да понасят щети за над 145 милиарда евро.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар