неделя, 2 юни 2013 г.

Знанията са полезни

Не е нужно да вярваме, а да знаем, че живеем при условия на негоден за ползвани пари начин на държавно управление.

Няма спор, днес при стопанство с Незлатни пари се ползва стария, от време със Златни пари начин на държавно управление.

Представям нови научни знания, защото съм първия в света, който направи изследване за верен отговор на въпрос: „Създаденият при Златни пари начин на държавно управление е годен или негоден за стопанство с Незлатни пари?”.

Всеки, който компетентно направи това изследване ще получи същият резултат, защото истината е само една от двете възможности: „годен” или „негоден”.

Нима някой по света знае за друг, който да твърди за вярност на другата възможна теза – „годен”?

Ситуацията е, че досега никой в света дори не се замисляше какъв (годен или негоден спрямо ползвани пари) е сегашния начин на държавно управление, но много хора са изненадани от истината, че той е „негоден” при условия с ползване на Незлатни пари.

Сегашният начин на държавно управление е бил с качество „годен” при ползване на „Златни пари”, но същият е „негоден” след замяна на парите, т .е при стопанство с Незлатни пари.

Същността на неговата негодност се състои в това, че при новите условия се развиват диспропорции и след достатъчно време стопанска криза. Това е причината за сегашни световна и локални стопански кризи.

Пример: Ако тази слабост липсваше – държавите нямаше да имат наличните през 2013 г. дългове.

Предпоставка за допускането на тази всекиму ненужна световна държавна грешка е пренебрегване качества на ползвани пари.

Ако някой се съмнява, че е налично пренебрегване на качества на ползвани пари, моля да попита който и да е член на правителство дали се съобразява с качества на пари?

При тези наложени от държавата непълноценни условия хората са жертви и колкото повече работят да реализират икономически растеж - толкова по-силен потенциал за криза се развива.

Истината е, че грешката не е политическа и политиците са обречени жертви на държавна непълноценност, защото колкото по-добре изпълняват свои задължения за осигуряване на повече икономическият растеж, толкова е по-голям потенциалът за криза и по-значим техния крах.

При запазване на тази катастрофална държавна грешка - независимо от каквата и да е "рецепта" (при достатъчно време) ескалирането на кризата е неизбежно. Разликата между "рецептите" е за по-ранно или за по-късно време на понасяни щети от грешното държавно управление.

При сегашните условия, съдбата на правителството на Г-н Орешарски е:

1) При запазена причина за криза (негоден за парите начин на държавно управление) - сигурен провал, тъй като при наличие на тази грешка правителството колкото по-добре работи да осигури икономически растеж - толкова по-силна криза ще се развие.

или

2) При годен за парите начин на държавно управление - ще се създадат условия за устойчиво стопанско развитие и съпътстващ политически успех.

За предотвратяване на сегашна стопанска криза е потребно обществено осъзнаване на нейната особено важна причина (негоден за парите начин на държавно управление), след което ще се осъществи премахване на сегашна управленска непълноценност и прилагане на годен за парите начин на държавно управление.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар