петък, 31 май 2013 г.

Причината за кризата е известна.

Световната икономическа криза е предизвикателство за икономическата парадигма
...
Сегашната световна криза и нашите неуспешни опити да я решим може да означава, че отговорите на предизвикателство на човечеството лежат в тези нови пътища на развитие. Всъщност, до този момент всички опити да се реши кризата са се проваляли. Намаляване на лихвите, спасителни мерки, програми за разширяване и увеличаване на държавния дефицит са основани на класическата икономика, която разчита на събиране на парични движения (най-вече намаляване на лихвените проценти) и фиксални стъпки (разширяване на държавните бюджети, намаляване на данъците и т.н.). ...


 

Мнение:


През 2013 г. стопанските трудности са поради грешка – негодeн за ползвани пари начин на държавно управление.

Предпоставката за нея е пренебрежение към качества на пари.

До 24 часа време след употреба на годен за парите начин на управление – опасността от сегашна криза ще е успешно преодоляна.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар