понеделник, 13 май 2013 г.

ГИБЕЛНА ПОЛИТИЧЕСКА СЛАБОСТПриключилите парламентарни избори доказаха политиците не осъзнават свое поведение за осигурен провал. Същността е мълчаливо одобрение на негоден за ползвани Незлатни пари начин на държавно управление, който създава и развива диспропорции. При достатъчно време, същият осъществява стопанска криза и политически крах.
Неуспехът на досегашни правителства е поради тази причина.
Ако някой желае, моля да попита властите дали се съобразяват с ползвани пари. Отговорът ще разкрие – управляващите не зачитат техни качества. Това пренебрежение е предпоставка за трудности.
Разкритата световна грешка е особено важна причина за развитие на потенциал за сегашни глобална и локални кризи.

Пример: Ако тази слабост липсваше – държавите нямаше да имат наличните през 2013 г. дългове.

Всяка творческа мисъл за първично представяне на заблуда понася упреци от авторитетни теоретици. Те не отчитат гафа и догматично подкрепят катастрофална практика. За много специалисти, различното от собствени мисли е враждебно. Пристратието към порока доказва невежество за Незлатни пари.
Повишаването на знания е закономерно. Опозицията спрямо наука е обречена.
Съществуващата неправилност е заради подценено въздействие от недостатък на Незлатни пари. Наличието пречи за сполучливо противодействие към проблемни дългове и предизвиква болезнени вреди.
Разкриването на погрешката е старт на нейна ликвидация. Реформата приключва с годен за парите начин на държавно управление.
Правотата се подсигурява с факти. Публикуваното е резултат от научни изследвания.
Спрямо Златни, важното предимство на Незлатни пари осигури тяхно световно приложение. Допусната е грешка и парите се ползват при негоден за тях начин на  държавно управление. Началото на световното заслепение е през 1716 г. във Франция и три столетия се възпроизвежда.
Политиците легитимират препоръки да пренебегват качества на пари. Те са подведени да отговарят за чужд грях и последваща криза. Същите са жертви на необмислена парична замяна на Златни с Незлатни пари.
Познанията за вярната причина е условие за справяне със страдания.
Употребата на Незлатни пари при неразвит за тях начин на държавно управление е недоразумение. Дефектът е неумишлен. Той е от неграмотност за годна държавна управа.
При мълчаливо публично одобрение, досега правителствата тихомълком прокарват грешката и осигуряват свой крах. Факторът за разруха не е от висша администрация или някой друг, а е общо поведение. Политическото съгласие с отсъствие на компетентно експертно мнение за Пълноценна система с незлатни пари се заплаща с множество щети.

Пример:
Досегашната невъзможност да се прекрати съвременната гръцка трагегия е теоретично обоснована. През 2010 г., същото е доказано с пакета от 110 млрд. евро помощ. При опазване на подбуда – в следващ етап резултатът е идентичен.
При негодно за евро гръцко държавно управление, потенциалът на кризата се разширява. Дори при щедра финансова подкрепа предстои техен колапс.
Спасението на Р. Гърция е успешно изпълнимо с годно за евро управление.

Държавната грешка е много сложна и дълго време не е открита. По тематика е парична. Като функция е при управление. Нейната същност е допусната лоша структура. Слабостта е образец за незавършеност. Тя въздейства ретроградно спрямо просперитет и е първичен импулс за възникване на проблемни дългове.
Причината за сегашна стопанска криза не е политическа и не е възможно с политически средства нейно прекратяване.
При запазване на вредния държавен недъг, независимо от състава и статута си – правителството е обречена жертва и колкото повече работи да осигури по-значим икономическия растеж, толкова по-голям потенциал за криза се развива.
Известна е вярната причина за съвременни световна и локални кризи. Волята определя поведение. Възможна е мълчалива, но няма безучастна позиция към негоден за парите начин на държавно управление. Който не знае за грешката е на ниво започнала през 1716 г. лоша практика. Правителството може да осъзнае дали борави с регресивни или прогресивни познания при ползване на Незлатни пари.
За да е възможно успешно политическо поведение е нужно премахната причина за криза.
Ситуацията е ясна: с негоден за ползвани пари начин на държавно управление – има криза.
При годен за Незлатни пари начин на държавно управлание – сегашната стопанска криза ще е прекратена.

Иван Митев – икономист

Ползвани означения:

1. „Златни пари” – пари с обезпечение със злато и/или тъждествени с него ценности.

2. „Незлатни пари” – пари без обезпечение със злато и/или тъждествени с него ценности.

3. „Важно предимство на Незлатни пари” –  Спрямо Златни, Незлатните пари са с по-полезни комплексни качества.

4. „Пълноценна система с незлатни пари” - Парична система с незлатни пари и годен за тях начин на държавно управление.

Няма коментари:

Публикуване на коментар