понеделник, 23 април 2012 г.

Банките са жертва на финансова грешка


Сега китайците се оплакват от своите банки, тъй като били държавни и създавали заплаха за поява на криза и ще създават нови с частен капитал.

По същото време, в Гърция и други страни обвиняват частни банки за същото влияние, че подсигуряват развитие на криза.

Истината е - независимо какви (държавни или частни) са банките, същите са жертви на криза, която се развива поради НЕПРИГОДНО държавно финансово управление.

По произход сегашната стопанска криза е първична, защото е резултат от пряко влияние на особено важна причина – употреба на непълноценно финансово управление, което е НЕПРИГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

Спасението е възможно – спира се причината и опасността от развитие на криза ще е ликвидирана.

До 24 часа след прекратяване на налична държавна управленска слабост – стопанската криза ще е успешно премахната.

На банките трябва да се помогне.

При НЕПРИГОДНО за „Незлатни пари” държавно финансово управление:

1. Развиват се стопански диспропорции.

2. Колкото повече банките подпомагат стопанския живот и се създава по-голяма добавена стойност – толкова повече се разрастват тези диспропорции.

3. Увеличените от непълноценно държавно финансово поведение диспропорции създават повишени управленски трудности и (след достатъчно време) стопанска криза.

Заради държавния финансов недъг, при по-голяма добавена стойност се създават по-уголемени диспропорции, които развиват по-силна стопанска криза с допълнително завишени болезнени щети за участници в стопански живот.

Докато е налично НЕПРИГОДНО за „Незлатни пари” държавно финансово управление, колкото повече банките подпомагат стопанския живот и се създава по-голяма добавена стойност – толкова по-голяма стопанска криза ще се развие.

За спасение на банките и другите участници в стопански живот е потребно прекратяване на финансов недъг чрез подобрение на съответно финансово управление, което да стане ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

Примери:

1. Временното „спасение” на Исландия чрез обезценка на над 6 милиарда евро депозити в нейни банки доказва, че депозантите също са жертви на финансово управление, което е НЕПРИГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

2. Ако Гърция бе подобрила своето финансово управление и същото е ГОДНО за евро – тази страна щеше да е със завишени възможности да плаща дълговете си в срок и притежатели на гръцки държавен дълг, в т. ч. банки няма да понасят щети за над 100 милиарда евро.

***

Знанията за усъвършенствуване на държавно финансово управление, което да стане ГОДНО за стопанство с "Незлатни пари" са публикувани и възможни за полезно ползване.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар