петък, 20 април 2012 г.

Българската финансова стабилност


Дискусиите за осигуряване на финансова стабилност са реално ежедневие.

Днес инициатива за такава поема ръководството на партия „Ред, законност и справедливост”, което се обяви срещу действия на шефа на Българска народна банка (БНБ) Иван Искров и председателя на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев.

Какъв ще е резултата от тази проява?

Дори да е с елемент за полезност, изявата е непълноценна, защото не отчита особено важен проблем при държавна финансова стабилност.

С действията си партията представя незнание, че сегашният най-голям недъг на българската финансова система е НЕПРИГОДНО за „Валутен борд” държавно финансово управление.

В България, при НЕПРИГОДНО финансово управление  в условия на „Валутен борд” ежедневно се развиват диспропорции и (след достатъчно време) ще настане стопанска криза, която ще нанесе болезнени щети за участници в стопански живот.

При наличните стопански условия:

1. БНБ каквото да прави не е възможно да осигури успешно премахване на разрастващия се потенциал на стопанска криза, защото причината е при финансово управление.

2. БНБ е обречена жертва на предстояща криза и колкото повече изпълнява своите задължения – толкова по-голяма криза ще се развие.

 Зависимостта е:

2.1/ Заради НЕПЪЛНОЦЕНЕН начин на българско финансово управление за условия с „Валутен борд” се развиват стопански диспропорции.

2.2/ При запазване на този държавен управленски недъг, колкото повече БНБ подпомага стопанския живот и се създава по-голям брутен вътрешен продукт – толкова повече се разрастват тези диспропорции.

2.3/ Уголемените диспропорции от сегашна държавна финансова грешка предизвикват управленски трудности и (при достатъчно време) криза.

За успешно премахване потенциала на криза е потребно прекратяване на причина, която я създава.

Възможно най-скоро време, полезно е компетентните държавни власти да се съобразят с верния отговор на въпроса:

Ползваното наследено от стопанство със „Златни пари” българско финансово управление е

(1) „годно” или (2) „НЕПРИГОДНО

за условия с „Валутен борд”?

Верният отговор е едната от двете възможности: годно” или „НЕПРИГОДНО.

Изследванията доказват, че наследеното от стопанство със „Златни пари” българско финансово управление е НЕПРИГОДНО за условия с „Валутен борд”.

Допусканата финансова грешка вреди на българското правителство с ненужно намалени парични приходи и сравнително завишени задължения, които се компенсират с данъци и акцизи, прекратени полезни социални разходи и държавни дългове.

Ползването на държавни заеми временно подсигурява отлагане на стопански трудности от създадените диспропорции, за сметка на бъдещи завишени щети за участници в стопански живот.

Днес в България има приети непълноценни правила за финансово управление при „Валутен борд”, тъй като те не са съобразени с различни качества на „Валутния борд”, спрямо тези при стопанство със „Златни пари”.

По произход заплахата от българска стопанска криза е първична, защото е от влияние на само една особено важна причина – употреба на финансово управление, което е НЕПРИГОДНО за „Валутен борд”.

До 24 часа след като България приложи финансово управление, което е ГОДНО за „Валутен борд” – заплахата от стопанска криза в България ще е премахната.

Откритите знания за подобрение на финансово управление са публикувани и възможни за полезно ползване.

Ако българската държава бе с финансово управление, което е ГОДНО за „Валутен борд” – днес България щеше да е без държавен дълг.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар