четвъртък, 12 април 2012 г.

За конфликта между МФ и БНБМинистерството на финансите (МФ) и Българска народна банка (БНБ) спорят как да се вземе държавен заем, но не отчитат особено важна предпоставка за стопанска криза в България, която принуждава държавните власти да поемат нов дълг.

Причината за разрастване потенциала на кризата в България е финансово управление, което е НЕПРИГОДНО за „Валутен борд”.

БНБ са с мълчаливо поведение за отговор на въпроса:

 Прилаганото българско финансово управление е

(1) „годно” или (2) „НЕПРИГОДНО

за „Валутен борд”?

За съжаление, финансовотото министерство също не изразява становище.

Верният отговор на този изключително важен въпрос е: Българското финансово управление е НЕПРИГОДНО за ползвания „Валутен борд” и това е особено важна причина за развитие на криза, тъй като то ежедневно създава диспропорции и (при достатъчно време) криза.

Пример: Българския държавен дълг е диспропорция, която е резултат от НЕПРИГОДНО финансово управление.

Всеки може да провери, че приетите правила за българско финансово управление при „Валутен борд” не са съобразени с налични стопански условия.

Под влияние на собственото си неразвито финансово поведение българското правителство е с ненужно намалени парични приходи и сравнително завишени задължения.

Последиците от сегашната управленска грешка се компенсират с данъци и акцизи, прекратени полезни държавни разходи и нови заеми.

За неутрализиране развитие на стопанска криза в България е потребно финансово управление, което да е ГОДНО за „Валутен борд”.

Пример: Ако се ползваше подобрено финансово управление и същото е ГОДНО за „Валутен борд” България ще е без държавен дълг.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар